ކ. މާލެ
|
27 މާރޗް 2023 | ހޯމަ 08:27
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލްގެ މެޗެއްގެ ތެރެއިން
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލްގެ މެޗެއްގެ ތެރެއިން
ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވާ
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވާ: އާކްއާއި ކިންޒާ ކެފޭ މޮޅު
 
މިއަދުވެސް މުބާރާތުގެ ދެ މެޗު ކުޅޭނެ

ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލްގައި ހިމެނޭ އޯޕަން ޓޭޕްބޯލް މުބާރާތުގައި އާކްއާއި ކިންޒާ ކެފޭ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

އާކް ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ އޮފް އެފްސީއާ ވާދަކޮށް ހަތް ވިކެޓުންނެވެ. މެޗުގައި އޮފްއެފްސީ ކުޅެންއަރާ އަށް އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ހެދުނީ 102 ލަނޑެވެ. އެއީ ތިން ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެންނެވެ. އާކުން ވަނީ 5.5 އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ކުޅުންތެރިއަކު ނުބައިނުވެ 106 ލަނޑު ހަދާ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

ކިންޒާ ކެފޭއިން މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ މެރީ ކޯނާއާ ވާދަކޮށް ހަ ވިކެޓުންނެވެ. މެރީ ކޯނާއިން ކުޅެންއަރާ އަށް އޯވަރުގެ ތެރޭގައި އެއް ކުޅުންތެރިއަކު ނުބައިވެގެން ހެދުނީ 122 ލަނޑެވެ. ކިންޒާ ކެފޭއިން ވަނީ 6.5 އޯވަރުގެ ތެރޭގައި އެއް ކުޅުންތެރިއަކު ނުބައިވެގެން 123 ލަނޑު ހަދާ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް