ކ. މާލެ
|
26 މާރޗް 2023 | އާދީއްތަ 08:44
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލްގެ މެޗެއްގެ ތެރެއިން
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލްގެ މެޗެއްގެ ތެރެއިން
ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވާ
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވާ: މޮޅުވީ ވާރުއާއި މެޓެއޯސް
 
މިއަދުވެސް މެޗުތައް ކުޅޭނެ

ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލްގައި ހިމެނޭ އޯޕަން ޓޭޕްބޯލް މުބާރާތުގައި ވާރުއާއި މެޓެއޯސް ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ދުވަހު ވާރު އެޓީމްގެ ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ ޕޮލިހާއި ވާދަކޮށް 37 ލަނޑުންނެވެ. ވާރުން ވަނީ އަށް އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ކުޅުންތެރިއަކު ނުބައިނުވެ 148 ލަނޑު ހަދާފައެވެ. ޕޮލިހަށް އަށް އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ހަތަރު ކުޅުންތެރިން ނުބައިވިއިރު ހެދުނީ 111 ލަނޑެވެ.

މެޓެއޯސް އެޓީމްގެ ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ ސުގަރ ކޯންއާ ވާދަކޮށް 23 ލަނޑުންނެވެ. މެޓެއޯސް ވަނީ އަށް އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ތިން ކުޅުންތެރިން ނުބައިވިއިރު 131 ލަނޑު ހަދާފައެވެ. ސުގަރ ކޯންއަށް އަށް އޯވަރު ހަމަވިއިރު ހަތަރު ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ހެދުނީ 108 ލަނޑެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް