ކ. މާލެ
|
26 މާރޗް 2023 | އާދީއްތަ 07:23
މެސީގެ ނަމަށް ޚާއްސަކޮށް ނަން ދެވުނު ކޮމްޕްލެކްސް ހުޅުވުމުގެ ތެރެއިން
މެސީގެ ނަމަށް ޚާއްސަކޮށް ނަން ދެވުނު ކޮމްޕްލެކްސް ހުޅުވުމުގެ ތެރެއިން
ޓްވިޓަރ
އާޖެންޓީނާގެ ފުޓުބޯޅަ ޓީމު
އާޖެންޓީނާގެ އެފްއޭގެ ހައުސިން ކޮމްޕްލެކްސްއަކަށް މެސީގެ ނަން: "މިއީ ވަރަށް ޚާއްސަ ކަމެއް!"
 
މެސީގެ ނަމަށް ޚާއްސަކޮށްގެން އާޖެންޓީނާގެ ފުޓުބޯޅަ އިދާރާ ހައުސިން ކޮމްޕްލެކްސް އަކަށް ވަނީ ނަން ދީފައި

އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީގެ ޚާއްސަ ޝުކުރު އެ ޤައުމުގެ ފުޓުބޯޅަ އިދާރާ އަށް އަދާކޮށްފި އެވެ.

އާޖެންޓީނާއާއެކު މިދިޔަ އަހަރު ޤަތަރުގައި އޮތް ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބު ކުރި މެސީ އެ ޤައުމުގެ ފުޓުބޯޅަ އިދާރާ އަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރީ ހޮނިހިރު ދުވަހު އެ އިދާރާގައި އޮތް ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގަ އެވެ. އެ ރަސްމިއްޔާތަކީ މެސީގެ ނަމަށް ޚާއްސަކޮށްގެން އާޖެންޓީނާގެ ފުޓުބޯޅަ އިދާރާ ހައުސިން ކޮމްޕްލެކްސްއަކަށް އޭނާގެ ނަމުން ނަން ދިނުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގަ އެވެ. މިއީ ފްރާންސްގެ ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ) އަށް ކުޅެމުން އަންނަ އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަންގެ ޒިންމާ ވެސް އަދާކުރަމުން އަންނަ މެސީ އަށް ޝުކުރު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ޤައުމުގެ ފުޓުބޯޅަ އިދާރާ އިން ކުރި ކަމެކެވެ.

އެ ރަސްމިއްޔާތަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން މެސީ ބުނީ، އޭނާ ވަރަށް އުފާވާ ކަމަށެވެ. އަދި ޝުކުރު އަދާ ކުރުމާއި، އެވޯޑު ދިނުމަކީ އެމީހަކު ދުނިޔޭގައި ހުއްޓާ ކުރަން އެންމެ ރަނގަޅު ކަންތައް ކަމަށް ދެކޭ މީހެއް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާ އަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފައިވާތީ ވަރަށް އުފާވާ ކަމަށާއި، އެއީ އޭނާ އަށް ވަރަށް ޚާއްސަ ކަމެއް ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން މެސީ ބުނީ ކުރިއަށް އޮތް ޖީލުތަކަށް ވެސް އެ ތަނަށް ނަން ދެވިފައި ވަނީ މެސީގެ ނަމުންކަން އެނގުމަކީ އޭނާ އުފާވާނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އާޖެންޓީނާގެ ފުޓުބޯޅަ އިދާރާ އިން މެސީ އަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރުމުގެ ގޮތުން އެކަން ކޮށްފައި ވަނީ، މެސީ އޭނާގެ ކެރިއަރުގައި 800 ވަނަ ލަނޑު ހަމަ ކުރިތާ ދެ ދުވަސް ފަހުންނެވެ. އެ އަދަދަށް ލަނޑު މެސީ ހަމަކުރީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ރަޙުމަތްތެރިކަމުގެ މެޗުގައި ޕެނަމާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގަ އެވެ. އާޖެންޓީނާއާއެކު މެސީ ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބު ކުރުމާއެކު އެ ޤައުމުގެ ފުޓުބޯޅަ އިދާރާ އިން ވަނީ މެސީ އަށް ޚާއްސަކޮށްގެން އެކިއެކި ޚާއްސަ ކަންކަން ކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
50%
50%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް