ކ. މާލެ
|
25 މާރޗް 2023 | ހޮނިހިރު 06:12
އޯޕަން މުބާރާތުގެ މެޗެއްގެ ތެރެއިން
އޯޕަން މުބާރާތުގެ މެޗެއްގެ ތެރެއިން
ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވާ
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވާ: އޯޕަން މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ދެމެޗު އެވިއާ އާއި އެއާޕޯޓަށް
 
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލްގައި ތިން މުބާރާތް ހިމެނޭ

ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލްގައި ހިމެނޭ ފުރަތަމަ މުބާރާތް ކަމަށްވާ އޯޕަން މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ދެމެޗު އެވިއާ މޯލްޑިވްސްއާއި, މޯލްޑިވްސް އެއަޕޯރޓްސް ކޮމްޕެނީން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ފެށި މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗު އެވިއާ މޯލްޑިވްސްއިން ކާމިޔާބުކުރީ ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބާ ވާދަކޮށް ހަ ވިކެޓުންނެވެ. ސިފައިން ފުރަތަމަ ކުޅެން އަރާ އަށް އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ދެ ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ހެދުނީ 101 ލަނޑެވެ. އެވިއާ މޯލްޑިވްސްއިން ވަނީ ހަތް އޯވަރުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ކުޅުންތެރިއަކު ނުބައިވެގެން 104 ލަނޑު ހަމަކޮށް މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

Advertisement

ދެވަނަ މެޗު މޯލްޑިވްސް އެއަޕޯރޓްސް ކޮމްޕެނީން ކާމިޔާބުކުރީ ކޭޑީއެމްއާ ވާދަކޮށް 17 ލަނޑުންނެވެ. އެއަޕޯރޓުން ވަނީ އަށް އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ފަސް ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން 145 ލަނޑު ހަދާފައެވެ. ކޭޑީއެމްއަށް އަށް އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ފަސް ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ހެދުނީ 128 ލަނޑެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް