ކ. މާލެ
|
24 މާރޗް 2023 | ހުކުރު 15:50
އިންޑިއާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ރާހުލް ގާންދީ
އިންޑިއާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ރާހުލް ގާންދީ
ރާހުލް ގާންދީ ގެ ކެރިއަރ
އަބުރުގެ ދައުވާ ސާބިތުވެ، ރާހުލް ގާންދީ މަޖިލީހުން ވަކިކޮށްފި
 
ކޮންގްރެސް ޕާޓީން ވަނީ އެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފު ކުރާނެކަމަށް ބުނެފައި
 
އޭނާގެ މައްޗަށް ހުކުމްކޮށްފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އިންތިޚާބީ ކެމްޕޭނުގައި، ދެއްކެވި ވާހަކައަކާއި ގުޅިގެން

އިންޑިއާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ރާހުލް ގާންދީގެ މައްޗަށް އަބުރުގެ ދައުވާ ސާބިިތުވުމުން އޭނާ މަޖިލީހުން ވަކިކޮށްފިއެވެ.

އިންޑިއާގެ މަޖިލީހުން މި ނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހުއެވެ. ރާހުލް ގާންދީ 2 އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް އެ ޤައުމުގެ ކޯޓަކުން ހުކުމް ކުރީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.

ގުޖުރާތުގެ ކޯޓަކުން މި ޙުކުމް ކޮށްފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އިންތިޚާބީ ކެމްޕޭނުގެ ތެރޭގައި، ދެއްކެވި ވާހަކައަކާއި ގުޅިގެން ކުރި އަބުރުގެ ދައުވާއެއް ސާބިތުވެގެންނެވެ.

ޙުކުމް ކުރި ނަމަވެސް އޭނާ މިވަގުތު ޖަލަކަށް ނުލާނެއެވެ. އޭނާ ކަފާލާތުގެ ދަށުން 30 ދުވަހަށް ދޫކޮށްލާފައިވާއިރު، އެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން އަނެއްކާވެސް ކަފާލާތަށް އެދި ހުށަހެޅޭނެއެވެ.

2019 ވަނަ އަހަރުގެ އިންތިޚާބު ތެރޭގައި ކަރްނާޓަކާގައި ބޭއްވި ރެލީއެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ގާންދީ ވަނީ ހުރިހާ "ވަގުން" ގެ ނަމުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި "މޯދީ" ހިމެނެނީ ކީއްވެތޯ ސުވާލު ކުރައްވާފައެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން އޭނާ އެ ބަސް ނިސްބަތްކުރެއްވީ ޖިނާއީ ގިނަ ތުހުމަތުތަކެއް އިންޑިއާގެ ސަރުކާރުންނާއި އިންޓަރޕޯލްއިން ކޮށްފައިވާ ނީރަވް މޯދީއާއި، އިންޑިއާ ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ ޗީފް ލަލިތު މޯދީއަށެވެ.

އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރީ ބީޖޭޕީގެ ޤާނޫނު ހަދާ މެންބަރެއްކަމަށްވާ ޕުނޭޝް މޯދީ ކުރެއްވި ޝަކުވާއަކާއި ގުޅިގެންނެވެ. އެގޮތުން ގާންދީގެ އެ ވާހަކަފުޅުގެ ސަބަބުން ނަރެންދްރަ މޯދީ ހިމެނޭހެން ގިނަ ބައެއްގެ އަބުރަށް އަރައިގަނެފައިވާކަމަށް ޝަކުވާގައިވެއެވެ.

ދިފާއުގައި ރާހުލް ގާންދީގެ ވަކީލުން ވަނީ މި މައްސަލައިގައި ޤާނޫނީ އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ވަކީލުން ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތުގައި، ގާންދީގެ ވާހަކައިގެ ސަބަބުން އަބުރު ގެއްލިގެން ދައުވާ ކުރުމުގެ ޙައްޤު އޮތީ ނަރެންދްރަ މޯދީއަށް ކަމަށެވެ.

ކޮންގްރެސް ޕާޓީން ވަނީ އެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފު ކުރާނެކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި ޕާޓީ ގެ އިސް ވެރިން ވަނީ އިހުތިޖާޖުގެ ހިނގާލުމެއްވެސް ބާއްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ އެއްބަސްވުންތައް ތަހުގީގު ކުރަން ބާއްވަން އުޅުނު ސަބް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ކުއްލިއަކަށް ކެންސަލް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންޑިއާއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މާލެ ވަޑައިގެންފި
އިންޑިއާ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަކީ ރާއްޖެއަށް ވަރަށް ކާމިޔާބު ދަތުރުފުޅެއްކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ބައްދަލުކުރައްވާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
އެއް އަތުން އިންޑިއާ އާ ގުޅުން ބަދަހި ކުރަނީއެވެ. އަނެއް އަތުން ގުޅުމުން އުފަންވި ފައިދާތައް ވީދާ ކުދި ކުރަނީއެވެ
އިންޑިއާގެ ރައީސާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ރައީސް މުއިއްޒު އެދިވަޑައިގަތީ އިތުރަށް ގުޅުން ބަދަހިކުރެއްވުމަށް
ޖަޔަޝަންކަރު އާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ރައީސް މުއިއްޒު އެދިވަޑައިގަތީ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރެއްވުމަށް
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ހުވާކުރެއްވުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި