ކ. މާލެ
|
23 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 17:02
ހަކީމް ޒިޔެޗް، މާރޭޒް އަދި ސަލާހް: ރޯދަ ވީއްލަން މެޗުތެރޭގައި ވަގުތުދޭނެ
ހަކީމް ޒިޔެޗް، މާރޭޒް އަދި ސަލާހް: ރޯދަ ވީއްލަން މެޗުތެރޭގައި ވަގުތުދޭނެ
ސްކައި ސްޕޯޓްސް
ޕްރެމިއާ ލީގު
ޕްރެމިއާ ލީގު މެޗުތަކުގައި ރޯދަ ވީއްލަން ފުރުސަތުދޭނެ
 
ރޯދަ ވީއްލާނެ ވަގުތުކޮޅެއް ދޭންޖެހޭ މެޗެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް، މެޗުގެ ކުރިން މަޝްވަރާކުރާނެ

ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ ތެރޭގައި އިނގިރޭސި ޕްރެމިއާ ލީގުގައި ކުޅޭ މެޗުތަކުގައި ކުޅުންތެރިން ރޯދަ ވީއްލަން ރެފްރީން ވަގުތުކޮޅެއް ދޭން ނިންމައިފިއެވެ.

ނަމަވެސް ރޯދަ ވީއްލަން މެޗު މެދުކަނޑާނީ ކޮން ވަގުތެއްގައި ކަމަށާއި, އެކަމަށް ހޭދަކުރާނީ ކިހާ ވަގުތެއްކަން ކަނޑައަޅާނީ މެޗުގެ ރެފްރީއެވެ. ޕްރެމިއާ ލީގުން ބޮޑަށް ބާރު އަޅަނީ ރޯދަ ވީއްލުމަށް ހާއްސަކޮށް މެޗު މެދުކަނޑާނުލައި, ކުޅުމުގެ ތެރެއިން ބޯޅަ ބޭރަށްދާ ވަގުތެއްގައި މިކަމަށް ވަގުތުކޮޅެއް ދިނުމަށެވެ. މި ގޮތުން ކޯނަރު ނުވަތަ އެއްލުމަކަށް ނުވަތަ ގޯލް ކުރިމަތިން ޖެހުމަށް ބޯޅަ ބޭރުވާ ވަގުތެއްގައި ކުޅުންތެރިންނަށް ރޯދަ ވީއްލަން ވަގުތު ދިނުމަށެވެ. މިއީ މިދިޔަ ސީޒަނުގެ ބައެއް މެޗުތަކުގައި އަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތެކެވެ.

ޕްރެމިއާ ލީގުގައި ރޯދަ ވީއްލާނެ ވަގުތުކޮޅެއް ދޭންޖެހޭ މެޗެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް މެޗުގެ ކުރިން ރެފްރީންނާއި މެޗު ކޮމިޝަނަރު އަދި ދެ ޓީމުގެ މެނޭޖަރުން މަޝްވަރާކުރާނެ އެވެ. އެއީ ރޯދައަށްހުރެ މެޗު ކުޅޭ ކުޅުންތެރިއަކު ހުރިކަން ޔަގީން ކުރުމަށާއި އެކަމަށް ބޭނުންވާ ކުޅުންތެރިއަކު ހުރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށެވެ.

ޕްރެމިއާ ލީގަކީ ގިނަ އަދަދަކަށް މުސްލިމް ކުޅުންތެރިން ކުޅޭ ލީގެކެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ލިވަޕޫލްގެ މިސުރު ފޯވަޑް މުހައްމަދު ސަލާހްއާއި މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ އަލްޖީރިއާ މިޑްފީލްޑަރު ރިޔާދް މާރޭޒްއާއި ޗެލްސީގެ އެންގޯލޯ ކާންޓޭ ހިމެނެއެވެ.

އިނގިރޭސި ކުލަބުތަކުގެ ތެރެއިން އާސެނަލްއާއި ޗެލްސީ އަދި ޓޮޓެންހަމާއި ލިވަޕޫލްގެ އިތުރުން މެންޗެސްޓާގެ ދެ ކުލަބުން ވަނީ ރަމަޟާން މަސް ފެށުމާއެކު މި މާތް މައްސަރަށް މަރުހަބާ ކިޔާފައެވެ. އަދި ޗެލްސީގެ ދަނޑުގައި އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު ހާއްސަ ތަރާވީހެއް ބޭއްވުމަށް އެކުލަބުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް