ކ. މާލެ
|
23 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 16:35
އާސެނަލްގެ ކޯޗު އާޓެޓާއާއި ޕާޓޭ (ކ): ކުޅުންތެރިޔާ ފިޓްކޮށް ބަހައްޓަން ކޯޗު ބާރުއަޅާ
އާސެނަލްގެ ކޯޗު އާޓެޓާއާއި ޕާޓޭ (ކ): ކުޅުންތެރިޔާ ފިޓްކޮށް ބަހައްޓަން ކޯޗު ބާރުއަޅާ
ޑެއިލީ މެއިލް
އާސެނަލް
ޕާޓޭ ހިމާޔަތްކުރަން އާސެނަލްގެ ފިޒިއޯ ގާނާއަށް ފޮނުވައިފި
 
ޕްރެމިއާ ލީގުގައި އާސެނަލްއަށް ކުރިއަށް ހުރީ މުހިންމު މެޗުތަކެއް

ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެނިކޮށް ގާނާގެ ތޯމަސް ޕާޓޭއަށް އަނިޔާވިއަނުދިނުމަށް އާސެނަލްއިން އެކުލަބުގެ ފިޒިއޯ، ގާނާގެ ގައުމީ ޓީމަށް ދޫކޮށްފިއެވެ.

ތޯމަސް ޕާޓޭއަކީ މި ސީޒަނުގައި އާސެނަލްގައި އެންމެ މޮޅަށް ކުޅެމުން އަންނަ އެއް މިޑްފީލްޑަރެވެ. އަނިޔާގެ ސަބަބުން އޭނާއަށް މި ސީޒަނުގެ ފަސް މެޗެއް ގެއްލުނެވެ. އަދި އާސެނަލް ބަލިވި ތިން މެޗުގެ ތެރެއިން ދެ މެޗަކީ ޕާޓޭއަށް، އަނިޔާގެ ސަބަބުން ކުޅުމާ ދުރުގައި ހުންނަން ޖެހުނު ދެ މެޗެކެވެ. އަލުން ފިޓްވެ ކުޅުންތެރިޔާ މިހާރު ހުރީ ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފައިންގައި ގާނާގެ ގައުމީ ޓީމު ކުޅެންޖެހޭ މެޗުތަކަށް، ގައުމަށް ގޮހެވެ.

އާސެނަލްއިން ޕާޓޭއަށް މިހާބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދެނީ އެ ޓީމުން އިނގިރޭސި ޕްރެމިއާ ލީގު ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި އޭނާގެ މުހިންމުކަން ބޮޑުކަމުންނެވެ. އަދި ލީގުގައި ބާކީ އޮތް 10 މެޗުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ވަރުގަދަ ޓީމުތަކާ ދެކޮޅަށް އާސެނެލް ކުޅެންޖެހޭ މެޗުތަކެއް ހުރުމުން އެ މެޗުތަކަށް ޕާޓޭފަދަ ޖާނުން ވަރުގަދަ، ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކުރާ ކުޅުންތެރިއެއްގެ މުހިންމުކަން ބޮޑުވުމުންނެވެ. ފިޒިއޯ ފޮނުވުމުގެ އިތުރަށް އާސެނަލްއިން މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ގައުމީ ޓީމުގައި ޕާޓޭ އަދާކުރާ ރޯލަށް ވެސް ބަދަލު ގެނައުމަށެވެ.

މިވަގުތު އާސެނަލް އޮތީ އަށް ޕޮއިންޓާއެކު ޓޭބަލުގެ އެއްވަނާގައެވެ.

ނަމަވެސް މިއީ ގައުމީ ކޯޗު ކްރިސް ހިއުޓަން ބޭނުންވާ ގޮތެއްނޫނެވެ. އޭނާ ބުނީ ކުލަބާއި ގައުމީ ޓީމުގައިވެސް ޕާޓޭއަކީ މުހިންމު މީހަކަށް ވަނީ، އޭނާއަކީ ކޯޗު ބޭނުންވާ ކޮންމެ މަގާމަކަށްވެސް ބަރާބަރަށް ކުޅެވޭ ކުޅުންތެރިއަކަށް ވުމުން ކަމަށެވެ. އަދި ކުލަބާއި ގައުމީ ޓީމުގައި ކުޅުންތެރިޔާގެ ރޯލު އެއްގޮތްކުރަން އެންމެ ބޭނުންވަނީ ސަޕޯޓަރުން ކަމަށާއި ނަމަވެސް ކޯޗެއްގެ ވިސްނުމުގައި އެކަން އެގޮތަށް ކުރުމަކީ ފަސޭހަކަމެއް ނޫންކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
11%
33%
11%
44%
0%
0%
ކޮމެންޓް