ކ. މާލެ
|
23 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 15:55
ވެމްކޯ ކުނި އުކާލުން
ވެމްކޯ ކުނި އުކާލުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ވެމްކޯ
ރޯދަމަހު ކުނި ނަގަން ފަށާނީ ތަރާވީހުގެ ފަހުން: ވެމްކޯ
 
ކުނި ނެރޭއިރު ރަނގަޅަށް ބަންދުކޮށްގެން ނެރުމަށް އަންގާފައިވޭ
 
8 ޖެހުމުގެ ކުރިން ގޭބީސީތަކުން ކުނި ނެރުމަށް އެދިފައިވޭ
 
މެންދަމު 3:00 އާ ހަމައަށް ކުނި ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާނެ

ރަމަޟާންމަހު ގޭބީސީތަކުން ކުނި ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާނީ ތަރާވީސް ނަމާދަށް ފަހުގައި ކަމަށް ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އިން ބުނެފިއެވެ.

ރަަމަޟާންމަހު ވެމްކޯގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްގެންދަން ހަމަޖެހިފައިވާގޮތާ ގުޅޭގޮތުން "ރާއްޖެ ޓީވީ"ގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ވެމްކޯގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު އަހުމަދު ޝާފިއު ވިދާޅުވީ އެހެން އަހަރުތަކެކޭ އެއްފަދައިން މިފަހަރުވެސް ވެމްކޯގެ ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައިވާކަމަށެވެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ގޭބީސީތަކުން ކުނި ނަގަން ފަށާ ގަޑި ލަސްވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ ކުރީ ރޯދަމަސްތަކުގައި 6:30 ގައި ކުނި ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިނަމަވެސް މިއަހަރު ވެމްކޯގެ ޓީމުތަކުން މަސައްކަތް ފަށާނީ ތަރާވީސް ނަމާދަށްފަހުގައި ކަމަށް ޝާފިއު ވިދާޅުވިއެވެ. 09:00 އެހާއިރު ޓީމުތަކުން ކުނި ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާނެ ކަމަށާއި، މެންދަމު 3:00 އާ ހަމައަށް ކުނި ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ކޮންމެ ރެއަކުވެސް އެންމެ ލަސްވެގެން 8 ޖެހުމުގެ ކުރިން ގޭބީސީތަކުން ކުނި ނެރުމަށް ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ވިޔަފާރިތަކާއި ކެފޭތަކާއި، މުއައްސަސާތަކުން ކުނި ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ދެ ޝިފްޓަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށްގެންދަން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ކޮމާޝަލް ތަންތަނުން ކުނި ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ހެނދުނު 9:00 އިން މެންދުރުފަހު 4:00 އަށް ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް ޝާފިއު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ކެފޭތަކުން ކުނި ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާނީ ރޭގަނޑު ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝާފިއު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ޓްރާންސްފަރ ސްޓޭޝަންތަކުން ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ހެނދުނުން ފެށިގެން ހަވީރު 5:00 އާ ހަމައަށް ޚިދުމަތް ދެވިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އެއަށްފަހު ރޭގަނޑު 9:00 އިން މެންދަމު 1:30 އާ ހަމައަށް ޓްރާންސްފަރ ސްޓޭޝަންތަކުން ޚިދުމަތް ދޭނެ ކަމަށް ޝާފިއު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރަމަޟާންމަހަކީ އަބަދުވެސް ކާބޯތަކެތިން އުފެދޭ ކުނި އިތުރުވާ މަހަކަށްވުމާއެކު ގޭބީސީތަކުން ކުނި ނެރޭއިރު ރަނގަޅަށް ކުނި ބަންދުކޮށްފައި ނެރުމަށް ޝާފިއު ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

އޭޕްރިލް 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވެމްކޯއިން ދެމުންދާ ޚިދުމަތްތަކަށް ބަދަލު އަންނާނެއެވެ. އޭޕްރިލް 1 އިން ފެށިގެން ވެމްކޯއިން ކުނި ނަގަމުންދާނީ ގޭބީސީތަކުގެ ތިރިންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް