ކ. މާލެ
|
23 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 09:59
ޕިއޮރ ލަގްޒަރީ ސްޕްރިންގް އެޑިޝަން
ޕިއޮރ ލަގްޒަރީ ސްޕްރިންގް އެޑިޝަން
އެމްއެމްޕީއާރްސީ
ޕިއޮރ ލަގްޒަރީ ސްޕްރިންގް އެޑިޝަން
ޕިއޮރ ލަގްޒަރީ ސްޕްރިންގް އެޑިޝަންގައި ލަގްޒޭރިއަސް ޑެސްޓިނޭޝަން މޯލްޑިވްސް ޕްރޮމޯޓްކޮށްފި
 
މިއީ ލަގްޒަރީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ހިދުމަތްތަކާއި، ޕްރޮޑަކްޓްތައް މަތީ ފެންވަރުގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ދައްކާލުމަށް ރަޝިއާގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ހަރަކާތް
 
އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ އަމާޒަކީ ލަގްޒަރީ މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި މޮސްކޯގެ ޓްރެވަލް ޓްރޭޑާއި، މަތީފަންތީގެ ފަތުރުވެރިންގެ މެދުގައި ރާއްޖޭގެ މަޤޫބޫލުކަން އިތުރުކުރުން

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) އިން ރަޝިޔާގެ މޮސްކޯގައި ބޭއްވި ޕިއުރ ލަގްޒަރީ ސްޕްރިންގް އެޑިޝަން 2023 ރާއްޖޭގެ ތަފާތު ލަކްޒަރީ ތަޖުރިބާތަކާއި ހިދުމަތްތައް ދައްކާލައިފިއެވެ.

މި ހަރަކާތަކީ ލަގްޒަރީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ހިދުމަތާއި، ޕްރޮޑަކްތައް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކާއި މަތީފަންތީގެ ވީއައިޕީ ކްލައިންޓުންނަށް ޚިދުމަތްދޭ ރަޝިޔާގެ ޓްރެވަލް މާކެޓާއި ޕްރޮފެޝަނަލުން ގުޅުވާލާ އިވެންޓެކެވެ.

2011 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕިއޮރ ލަގްޒަރީ ސްޕްރިންގް އެޑިޝަނަކީ ލަގްޒަރީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ހިދުމަތްތަކާއި، ޕްރޮޑަކްޓްތައް މަތީ ފެންވަރުގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ދައްކާލުމަށް ރަޝިއާގައި ބާއްވާ އެންމެ މުހިއްމު އަދި ބޮޑު އެއް ހަރަކާތެވެ. މި އަހަރު މި ހަރަކާތް ބާއްވާފައިވަނީ މޮސްކޯގެ މަޝްހޫރު ފޯ ސީޒަންސް ހޮޓަލުގައެވެ. އެމްއެމްޕީއާރުސީއިން މި ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވީ އެ ރީޖަންއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕީއާރު ރެޕްރެސެންޓޭޓިވްސް، ކޮންޕަސް ކޮންސަލްޓިންގއެވެ. ލަގްޒަރީ ޓްރެވަލް އަދި ވީއައިޕީ ކްލައިންޓޭލް އާއި ރަޝިއާގެ ލަގްޒަރީ ޓްރެވަލް ކުންފުނިތަކަށް ރާއްޖޭގެ ލަގްޒަރީ ޕްރޮޑަކްޓްތަކާއި ހިދުމަތްތައް މި ހަރަކާތުގައި ވަރަށް ފުރިހަމަކޮށް ދައްކާލެވުނެވެ.

މި އިވެންޓް މެދުވެރިކޮށް އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ އަމާޒަކީ ލަގްޒަރީ މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި މޮސްކޯގެ ޓްރެވަލް ޓްރޭޑާއި، މަތީފަންތީގެ ފަތުރުވެރިންގެ މެދުގައި ރާއްޖޭގެ މަޤޫބޫލުކަން އިތުރުކޮށް، ރާއްޖެއިން ލިބޭ ލަގްޒަރީ އޮފަރތަކާއި، ހިދުމަތްތައް އަންގައިދިނުމެވެ. އެމްއެމްޕީއާރުސީއިން މި އިވެންޓުގައި ބައިވެރިވަމުން މިދަނީ ރަޝިޔާގެ މާކެޓަށް އަޅުގަނޑުމެން ގެންގުޅޭ މާކެޓިންގ ސްޓްރެޓެޖީގެ ދަށުންނެވެ. މި ސްޓްރެޓަޖީ ބިނާކޮށްފައިވަނީ އެންބިއަންޓް އައުޓްޑޯ އިޝްތިހާރުތަކާއި ސޯޝަލް އަދި ޑިޖިޓަލް މީޑިއާ ކެމްޕޭންތައް ބޭނުންކޮށްގެން ރާއްޖޭގެ ތަފާތު ޕްރޮޑަކްޓްތަކާއި ތަޖުރިބާތައް ޕްރޮމޯޓުކޮށް، ރާއްޖޭގެ ބްރޭންޑު އިތުރަށް އިޝްތިހާރުކޮށް، ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

2022 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު ސޯސް މާކެޓަކީ ރަޝިޔާއެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ރަޝިޔާއިން ޖުމްލަ 201,954 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައެވެ. މި އަހަރަށް ބަލާއިރު 28،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ރަޝިޔާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާއިރު، މިއީ އަހަރުގެ މިހާތަނަށް އެންމެ ބޮޑު ސޯސް މާކެޓެވެ. އެމްއެމްޕީއާރުސީއިން މިދިޔަ އަހަރު ރަޝިޔާ މާކެޓަށް އަމާޒުކޮށް 16 އެޑްވަޓައިޒިންގ ހަރަކާތެއް ވަނީ ކުރިއަށްގެންގޮސްފައެވެ. އަދި މި އަހަރު ވެސް މިފަދަ ތަފާތު ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް ވަނީ ރާވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް