ކ. މާލެ
|
23 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 08:46
އެޗްޑީސީގެ ޑެޕިޔުޓީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރަކަށް ހަމަޖެއްސި އަހުމަދު ގައިސް
އެޗްޑީސީގެ ޑެޕިޔުޓީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރަކަށް ހަމަޖެއްސި އަހުމަދު ގައިސް
ޓްވިޓަރ
އެޗްޑީސީގެ ޑެޕިޔުޓީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު
އެޗްޑީސީގެ ޑެޕިޔުޓީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރަކަށް ގައިސް
 
ބްރޯޑްކޮމްގެ މަގާމުން ގައިސް އިސްތިއުފާ ދެއްވީ މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ގެ ޑެޕިޔުޓީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު (ޑީއެމްޑީ)ގެ މަގާމަށް ބްރޯޑްކޮމްގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު ގައިސް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ބްރޯޑްކޮމްގެ މަގާމުން ގައިސް އިސްތިއުފާ ދެއްވީ މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެއީ އޭރުކުރިޔަށްދިޔަ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ކެމްޕެއިންގައި ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ކެމްޕެއިނަށް ވަގުތު ދެއްވުމަށާއި އޭނާގެ ބައެއް އަމިއްލަ އެހެން މަސައްކަތްތަކަށް ވަގުތު ދެއްވަން ކަމަށް ވިދާޅުވެއެވެ.

Advertisement

ގައިސްއަކީ ގދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ކަން ވެސް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. 

އެޗްޑީސީގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމު އެންމެ ފަހުން ފުރުއްވީ އެ ކުންފުނީގެ މިހާރުގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު އާތިފެވެ. އާތިފް އެޗްޑީސީގެ އެމްޑީއަކަށް ހަމަޖެއްސީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުއެވެ. އޭގެފަހުން މިއަދާ ހަމައަށް ޑީއެމްޑީގެ މަގާމު އޮތީ ހުސްކޮށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް