ކ. މާލެ
|
22 މާރޗް 2023 | ބުދަ 14:51
ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި މެންބަރުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެއްވަނީ
ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި މެންބަރުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެއްވަނީ
މަޖިލިސް
ބާޒާރުގެ އަގުތައް
ރަމަޟާން މަހު ބާޒާރުގެ އަގުތައް ތިރިކުރުމަށްޓަކައި އެސްޓީއޯއިން އަންނަނީ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން - އަމީރު
 
އެސްޓީއޯއިން ސަޕްލައި އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން

ރަމަޟާން މަހު ބާޒާރުގެ އަގުތައް ތިރިކުރުމަށްޓަކައި އެސްޓީއޯއިން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރު އަމީރު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ކުރެއްވި ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައެވެ. މެންބަރު ކުރެއްވި ސުވާލަކީ ބާޒާރުގައި ވަރަށް އެއްޗެހި އަގުބޮޑުވާ ކަމަށާއި، ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ރަމަޟާން މަހަކީ އަގުހެޔޮ މަހަކަށްވެ، ލިބޭ އާމްދަނީން ހަމަޖެހޭގޮތަކަށް ސަރުކާރުގެ ވިސްނުން އޮންނަންވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ކޮބައިތޯއެވެ.

މެންބަރުގެ ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި މިނިސްޓަރު އަމީރު ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19 ގެ ދަތިކަމުން އަރައިގަނެވި، މިހާރު އިގްތިސާދީ ދުވެލި ބާރުކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެއީ ސަރުކާރުން އިޖްތިމާއީ ގޮތުންނާއި އިގްތިސާދީގޮތުން ގެނައިން އިންޓަރވެންޝަންސްތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށާއި، ސަރުކާރުން ވަރަށް މުހިންމު މަސައްކަތެއް ޕޭ ހާމަނައިޒޭޝަންގެ ދާއިރާގެ ތެރެއިން ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި، ހައްގުވާ އުޖޫރައިގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ގެންދަވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ޓީޗަރުންނަށް މުސާރަ އެބަދެވޭ ކަމަށާއި، ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ގަބޫލުކުރަނީ މެއި މަހުން ފެށިގެން ޑޮކްޓަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުވާނެ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އާންމުކޮށްވެސް ރޯދަ މަހުގައި ބާޒާރުގައި ތަކެތީގެ އަގު ޑިމާންޑާއެއްކޮށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ބޮޑުވެގެންދާ ކަމަށެވެ. އެކަމަށް ހައްލެއް ގެނައުމަށްޓަކައި މިހާރުވެސް އެސްޓީއޯއިން ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް އެބަކުރާ ކަމަށާއި، އިމްޕޯޓްކޮށްގެން މާކެޓުގައި ސަޕްލައި އިތުރުކޮށްގެން އަގު ތިރިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް