ކ. މާލެ
|
19 މާރޗް 2023 | އާދީއްތަ 08:44
ސަވާދީއްތަ ދަތުރު ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ސަވާދީއްތަ ދަތުރު ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ޓްވިޓަރ
ސަވާދީއްތަ ދަތުރު
ސަވާދީއްތަ ދަތުރުގެ ހަގީގީ ބޭނުމަކީ ރަށްތަކަށް ކުރިއެރުން ލިބުން: ރިޔާޒް މަންސޫރު
 
މާރޗް 1 އިން މާރޗް 18ގެ ނިޔަލަށް ދެމިގެންދިޔަ މި ދަތުރުގައި 10 ރަށަކަށް ޒިޔާރަތްކުރި
 
ޔޮޓްފަހަރު ބަނދަރުކުރުމަށް ފެންވަރު ރަނގަޅުތަނެއް ޤާއިމްކުރަމުން އެބަދޭ
 
ސަވާދީއްތަ ދަތުރުގެ ބޭނުމަކީ ރަށުގެ އިގްތިސާދު ކުރިއެރުމާއި އާއްމުންގެ ކުރިއެރުން ހޯދުން

ސަވާދީއްތަ ދަތުރުގެ ހަގީގީ ބޭނުމަކީ ރަށްތަކަށް ފުރުސަތުތައް ތަނަވަސްކުރުމުގެ އިތުރުން ރަށު ފެންވަރުގައި ކުރިއަށްދާނެ މަގު ފަހިވުން ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓަި މިނިސްޓަރު ރިޔާޒް މަންސޫރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސަވާދީއްތަ ދަތުރުގެ 2 ވަނަ އެޑިޝަން ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ ސަވާދިއްތަ ދަތުރުގެ 3 ވަނަ އެޑިޝަން އޮންނާނެކަމުގެ އިޝާރާތެއް ވެފައި ވުމަކީ އުފާކުރައްވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. ސަވާދީއްތަ ދަތުރުގެ ބޭނުމަކީ ރަށުގެ އިގްތިސާދު ކުރިއެރުމާއި އާއްމުންގެ ކުރިއެރުން ހޯދުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މި ދަތުރުން އެކަނި ރަށް ކުރިނާރާނެ ކަމަށާއި ސަރުކާރުން ދޭން ޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އެކަންކަމަށް ބޮޑު ޚަރަދެއް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ޔޮޓްފަހަރު ބަނދަރުކުރުމަށް ފެންވަރު ރަނގަޅުތަނެއް ޤާއިމްކުރަމުންދާކަން އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

މާރޗް 1 އިން މާރޗް 18ގެ ނިޔަލަށް ދެމިގެންދިޔަ މި ދަތުރުގައި 10 ރަށަކަށް ދަތުރުކޮށްފައިވެއެވެ. އެރަށްތަކަކީ ނ. ލަންދޫ، ޅ. ހިންނަވަރު، ބ. ގޮއިދޫ، އއ. ތޮއްޑޫ، އއ. ރަސްދޫ، އއ. އުކުޅަސް، އދ. ދަނގެތި، އދ. ދިގުރަށް އަދި އދ. މާމިނގިިއްޔެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް