ކ. މާލެ
|
19 މާރޗް 2023 | އާދީއްތަ 07:16
އުތުރު ކޮރެއާ
އުތުރު ކޮރެއާ
ރޮއިޓާރސް
އުތުރު ކޮރެއާ
އެމެރިކާއާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކުރުމަށް މިހާރުވެސް 8 ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ އާންމު ރައްޔިތުން ތައްޔާރަށް އެބަތިބި: އުތުރު ކޮރެއާ
 
ބެލިސްޓިކް މިސައިލް ލޯންޗު ކުރުން މަނާ ކުރުމަށް އެމެރިކާގެ ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލުގެ ޤަރާރެއްވޭ
 
ކިޔަވާކުދިންނާއި، މަސައްކަތްތެރިންނާއި ޒުވާނުންވެސް ހިމެނޭ

އެމެރިކާއާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރުމަށް މިހާރުވެސް 8 ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ އާންމު ރައްޔިތުން ތައްޔާރަށް އެބަތިބިކަމަށް އުތުރު ކޮރެއާއިން ބުނެފިއެވެ.

ރޮޑޮންގ ނިއުސްޕޭޕަރ އާ ޙަވާލާދީ ރޮއިޓަރސްގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ކިޔަވާކުދިންނާއި، މަސައްކަތްތެރިންނާއި ޒުވާނުންވެސް ހިމެނޭހެން 8 ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ އާންމު ރައްޔިތުން ވަނީ އެމެރިކާއާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ހަނގުރާމައެއްގައި އެމީހުން ބައިވެރިވުމަށް ތައްޔާރަށް ތިބިކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އުތުރު ކޮރެއާއާއި އެމެރިކާގެ މަސްރަހު ގޯސްވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި އުތުރު ކޮރެއާއިން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވަނީ އިންޓަކޮންޓިނެންޓަލް ބެލިސްޓިކް މިސައިލެއް ވެސް ލޯންޗުކޮށްފައެވެ.

އުތުރު ކޮރެއާއިން އެ މިސައިލް ލޯންޗު ކޮށްފައިވަނީ ބެލިސްޓިކް މިސައިލް ލޯންޗު ކުރުން މަނާ ކުރުމަށް އެމެރިކާގެ ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލުން ޤަރާރެއް ވެސް ނެރެފައި ވަނިކޮށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް