ކ. މާލެ
|
19 މާރޗް 2023 | އާދީއްތަ 07:12
ގާސިމްގެ މަރުގެ މައްސަލަ- ޤާސިމް މަރާލާފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރު
ގާސިމްގެ މަރުގެ މައްސަލަ- ޤާސިމް މަރާލާފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރު
ރާއްޖެއެމްވީ
ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު ޤާސިމްގެ މަރު
ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު ޤާސިމްގެ މަރު: އަދުހަމަށް ކުރާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުމެއް އާދިއްތަ ދުވަހު
 
ގާސިމް މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނިގެން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރު ޑިސެމްބަރު މަހު
 
އަޑުއެހުން ތާވަލުކޮށްފައިވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 13:00ށް

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު، 59 އަހަރުގެ ގާސިމް ހަސަން މަރާލި މައްސަލައިގައި، ގަސްދުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާ، ޅ. ހިންނަވަރު، ބޮޑުހިޔާގެ، އަދުހަމު މުހައްމަދުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުމެއް އާދިއްތަ ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ތާވަލުކޮށްފިއެވެ.

މި އަޑުއެހުން ތާވަލުކޮށްފައިވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 13:00 އަށެވެ.

ގާސިމް މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނިގެން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރު ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ހަތަރު ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 21:07 ހާއިރުއެވެ. މި މައްސަަލައާ ގުޅިގެން އަދުހަމްގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވަނީ ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ގަސްތުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ދައުވާ ރައްދުވާ އަދުހަމް ވަނީ، ތަހުގީގު މަރުހަލާއާއި އިބްތިދާއީ މަރުޙަލާގައި ދައުވާއަށް އިއުތިރާފުވެފައެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ފަހުން ވަނީ ދައުވާއަށް އިންކާރުކޮށްފައެވެ.

ދައުވާއަށް އަދުހަމް އިއުތިރާފުވުމަށްފަހު، ފަހުން ދައުވާއަށް އިންކާރުކޮށްފައިވާތީ، އެކަމާ ގުޅިގެން އިތުރަށް ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ގާޒީ ދެއްވާފައެއް ނުވެއެވެ. ވުމާއެކު މި މައްސަލައިގެ ހެކިބަސް ނަގައި، މިހާރު މި މައްސަލަ މިވަނީ ޙުކުމަކާއި ގާތްވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް