ކ. މާލެ
|
17 މާރޗް 2023 | ހުކުރު 21:50
އެޗްޑީސީން ބޭއްވި އާއިލީ ހަވީރުގެ ތެރެއިން
އެޗްޑީސީން ބޭއްވި އާއިލީ ހަވީރުގެ ތެރެއިން
އެޗްޑީސީ
އެޗްޑީސީން ހުޅުމާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ބޭއްވި އާއިލީ ހަވީރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް
 
އާއިލީ ހަވީރު ބާއްވައިފައިވަނީ މާހެފުމަކާއެކު

ހައުސިން ޑިވަލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)އިން ހުޅުމާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް މިއަދު ބޭއްވި އާއިލީ ހަވީރަށް ހޫނު ތަރުހީބެއް ލިބިއްޖެއެވެ.

އެެޗްޑީސީން މާހެފުމަކާއެކު ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު ހުޅުމާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޭއްވި މާހެފުމުގައި ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. އެ ކުންފުނިން ބުނީ އެޗްޑީސީން އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަނީ ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަކީ ވެސް އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކާ ގުޅުން ބަދަހި އަދި އެކުއެކީގައި އުޅޭ މުޖުތަމައުއެއްގެ ގޮތުގައި ބިނާކުރުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި އެ މަގްސަދުގައި ހުކުުރު ދުވަހު 16:00ން 18:00 އަށް ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ބާބަކިއު ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ހަވީރަކީ ހުޅުމާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ހޫނު ތަރުހީބެއް ލިބިގެން ދިޔަ އާއިލީ ހަވީރެއް ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

Advertisement

އެޗްޑީސީން ބުނީ ކުރިއަށް އޮތް ރަމަޟާން މަހަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި މި އާއިލީ ހަވީރަކީ މާހެފުމެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަވީރެއް ކަމަށެވެ. މި މާހެފުމުގައި ކާތަކެތި ތައްޔާރުކުރުމާއި މުޅި މާހެފުން ރާވާ ހިންގުމަށް ވެސް ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ބޮޑު އެހީތެރިކަމަކާއި އެއްބާރުލުމެއް ލިބުނުކަމަށް ވެސް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

އެެޗްޑީސީން ހިންގާ މިފަދަ ހުރިހާ ހަރަކާތަކަށް ވެސް ހުޅުމާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ވަރަށް ބޮޑު އެއްބާރުލުމެއް ލިބޭކަން ވެސް އެ ކުންފުނިން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް