ކ. މާލެ
|
17 މާރޗް 2023 | ހުކުރު 18:31
ހައުސިންގ ޑިވަލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން
ހައުސިންގ ޑިވަލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން
ރާއްޖެއެމްވީ
އެޗްޑީސީ
ތިޖޫރީއަކުން މުވައްޒަފަކު ވައްކަމެއް ނުކުރޭ: އެޗްޑީސީ
 
މުވައްޒަފަކު އާއްމު ފަރާތަކުން ކުލީގެ ގޮތުގައި ދެއްކި ފައިސާއަށް ރިސިޕްޓް ދިނުމަށްފަހު އެ ފައިސާ ރިކޮންސައިލް ނުކޮށް އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ނެގިކަން ފާހަގަކުރެވުނު

ހައުސިންގ ޑިވަލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) ގެ ތިޖޫރީއަކުން މުވައްޒަފަކު ވައްކަން ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބައެއް މީޑިއާތަކުން ޚަބަރުތައް ފެތުރުމާއި ގުޅިގެން އެކޯޕަރޭޝަނުން އެކަން ކުށްވެރިކޮށްފިއެވެ.

އެޗްޑީސީން މިކަމާއި ގުޅިގެން ހުކުރު ދުވަހު ބުނީ އާއްމު ފަރާތަކުން ކުލީގެ ގޮތުގައި ދެއްކި ފައިސާއަށް މުވައްޒަފަކު ރިސިޕްޓް ދިނުމަށްފަހު އެ ފައިސާ ރިކޮންސައިލް ނުކޮށް އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ނެގިކަން ފާހަގަކުރެވުނު ހިސާބުން އެ މައްސަލަ ބަލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ މުވައްޒަފުގެ އިއުތިރާފުވުމާއިއެކު މިހާރު އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި މި އަމަލު ހިންގިކަން ފާހަގަކުރެވުނީ އެ ކޯޕަރޭޝަންގެ އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްތަކުގެ ތެރެއިން ރިކޮންސައިލް ކުރަން ޖެހޭ ފައިސާގައި މައްސަލަތަކެއް ހުރުމުން ކަން ފާހަގަކުރަވުމުން ކަމަށް ވެސް ބުނެފައި ވެއެވެ.

އަދި ކައުންޓަރުގައި ހަރުކުރެވިފައިވާ ސީސީޓީވީ ކެމެރާއަށްވެސް އެ މުވައްޒަފުގެ އަމަލު ރެކޯރޑްކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި މި މައްސަލާގައި އެ ކޯރޕަރޭޝަންގެ ތިޖޫރީއިން ފައިސާ ވަގަށް ނަގާފައެއް ނުވާކަމަށް އެޗްޑީސީން ބުންޏެވެ.

Advertisement

އެޗްޑީސީން އިތުރަށް ބުނީ އެފަދަ ކަމެއް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެ ކޯޕަރޭޝަންގެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށާއި މި ކޯޕަރޭޝަންގައި ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލް އަދި އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން އެފަދަ އަމަލުތަކަށް ޖާގަ ނުލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލަ ވެސް ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައިވަނީ އެ ކޮންޓްރޯލްތައް ޤާއިމްކުރެވިފައިވާތީކަން އެޗްޑީސީން ބުންޏެވެ.

މި އަމަލަކީ އެންމެ ހަރުކަށި އިބާރާތުން އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ކުށްވެރި ކުރާ އަމަލެއްކަން ފާހަގަކޮށް، އަދި، މިފަދަ އަމަލުތައް ހިންގާ މުވައްޒަފުންނާ މެދުގައި ވަގުތުން ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ވެސް އެޗްޑީސީން ބުނެފައި ވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް