ކ. މާލެ
|
17 މާރޗް 2023 | ހުކުރު 08:23
އެޗްޑީސީ
އެޗްޑީސީ
ރާއްޖެއެމްވީ
އެންޑޯމާޗް ޑޭ
ރާއްޖޭގައި އަލަށް "އެންޑޯމާޗް ޑޭ" ފާހަގަކުރަނީ
 
މި ދުވަސް ފަހަގަކުރަނީ އެންޑޯމީޓްރިއޯސިސްއާ ގުޅޭގޮތުން އާއްމުން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް
 
ފަހުގެ ދިރާސާތައް ދައްކާގޮތުން ކޮންމެ 10 އަންހެނެއްގެ ތެރެއިން އެކަކު އެންޑޯމީޓްރިއޯސިސް ތަހައްމަލު ކުރޭ

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އާއި އެންޑޯ މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި އަލަށް "އެންޑޯމާޗް ޑޭ" ފާހަގަކުރަން ނިންމައިފިއެވެ

ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ އެންޑޯމީޓްރިއޯސިސް ޑޭ އަކީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވެސް މާޗު މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހެވެ. މި ދުވަހު މުޅި ދުނިޔޭގެ 50 އަށް ވުރެ ގިނަ ގައުމުގައި ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ބާއްވައެވެ.

ފަހުގެ ދިރާސާތައް ދައްކާގޮތުން ކޮންމެ 10 އަންހެނެއްގެ ތެރެއިން އެކަކު މި ބަލި ތަހައްމަލުކުރަމުންދެއެވެ. އެހެންކަމުން މި ބައްޔާ މެދު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގައި އަލަށް މި ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މި އަހަރުގެ އެންޑޯ މާޗް ޑޭ ފާހަގަކުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށްގެންދަން ނިންމާފައި ވަނީ އެންޑޯމީޓްރިއޯސިސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ގުޅިގެންނެވެ. ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަކީ އެޗްޑީސީގެ މި އަހަރުގެ އަމާޒުތައް ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ.

Advertisement

އެޗްޑީސީން ބުނިގޮތުގައި މި މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ޚާއްސަ ހިނގާލުމެއް ބާއްވާނެއެވެ. މި ހިނގާލުން ފެށޭނީ ހުޅުމާލޭގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ރުއްގަނޑު 1 ސަރަހައްދުންނެވެ. ހަވީރު 16:00 އިން 18:00 އަށް ކުރިއަށްދާ މި ހިނގާލުމުގައި ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވުމައް އެޗްޑީސީން އެދެއެވެ.

އެންޑޯމީޓްރިއޯސިސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއާ ގުޅިގެން މިފަދަ ހަރަކާތެއް ރާވާ އިންތިޒާމުކުރުމުގެ މައިގަނޑު މަގްސަދަކީ ރާއްޖޭގައި މި ބައްޔާ މެދު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން ކަމަށް އެޗްޑީސީން ބުނެއެވެ. އަދި ރާއްޖޭގައި ވެސް މި ބަލި ތަހައްމަލުކުރަމުންދާ އެތައް ބަޔަކު މިހާރު ވެސް ތިބި އިރު، އަދިވެސް މި ބައްޔާ މެދު އާންމުންގެ މެދުގައި މައުލޫމާތު ހުރި މިންވަރާއި، އެ ވާހަކަތަކަކީ ދައްކަން ނުކެރޭ ލަދުވެތި ވާހަކަތަކަކަށް ވެފައިވާކަމީ ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމަށް ވެސް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

މިފަދަ ބަލި ބައްޔާ މެދު ހޭލުންތެރިވެ މި ބަލި ތަހައްމަލުކުރަމުންދާ މީހުންނާ މެދު އޯގާތެރިވެ އެހީތެރިވެދިނުމަށް އެޗްޑީސީން އިލްތިމާސްކުރެއެވެ. އެގޮތުން،ންމެން އެކުގައި، އެތައް ސަތޭކަ އަހަރެއްގެ ހިމޭންކަމާއި ހިތާމައާއި ލަދުވެތިކަން ނިމުމަކަށް ގެނެސްދޭ ޖީލަކަށް ވުމަށް އެ ކުންފުނިން ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
50%
0%
0%
25%
25%
ކޮމެންޓް