ކ. މާލެ
|
16 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 18:48
"ރަން ތާޖު" ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ މައުލޫމާތު ސެޝަންގެ ތެރެއިން
"ރަން ތާޖު" ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ މައުލޫމާތު ސެޝަންގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
"ރަން ތާޖު" ޤުރުއާން މުބާރާތް
"ރަން ތާޖު" ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ބައިވެރިން މާލެ އަތުވެއްޖެ
 
މުބާރާތުގައި ހިމެނެނީ 20 ބައިވެރިން
 
މުބާރާތް ކުރިއަށްދަނީ 3 ލައްކަ ރުފިޔާގެ އިނާމަކާއެކު
 
ރާއްޖޭގެ 6 ސަރަހައްދެއްގައި މި މުބާރާތުގެ އޮޑިޝަންތައް ވަނީ ބާއްވާފައި

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ބާއްވާ އެންމެ އަގު ބޮޑު ޤުރުއާން މުބާރާތްކަމަށްވާ "ރަން ތާޖު" ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ހުރިހާ ބައިވެރިން މާލެއަށް އަތުވެއްޖެއެވެ.

އެ ބައިވެރިން މާލެ އައިސްފައިވާއިރު، ބައިވެރިންގެ ހުރިހާ ކަމެއް ބަލަހައްޓަމުން ދަނީ "ރަން ތާޖު" ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޓީމުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން މުބާރާތުގެ އޮޑިޝަނުން ހޮވުނު 20 ބައިވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. މީގެ ކުރިންވެސް މި މުބާރާތުގެ ބައިވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ޚާއްޞަ ސެޝަނެއް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޭރު ބައެއް ބައިވެރިން ސެޝަންގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ އޮންލައިންކޮށެވެ.

ނަމަވެސް ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ސެޝަންގައި ހުރިހާ ބައިވެރިން ތައާރަފްވެ، ބައިވެރިންނަށް މުބާރާތުގެ ތަފްސީލްތައް ވަނީ ހިއްސާކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ބައިވެރިންނާއި ހިއްސާކުރި މައުލޫމާތުތަކުގެ ތެރޭގައި; މުބާރާތް ކުރިއަށްދާނެ ގޮތާއި، މުބާރާތުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތާއި، މުބާރާތުގެ މުގައްރަރާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ. އެ މައުލޫމާތުތައް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ރާއްޖެ ޓީވީއާއި ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ އިތުރުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީންނެވެ. ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ސެޝަނުގައި މުބާރާތުގެ ބައިވެރިން އޮޅުން ފިލުވަން ބޭނުންވާ ކަންކަމަށް ވަނީ ޖަވާބުދީފައެވެ.

Advertisement

ރާއްޖެ ޓީވީއާއި ޔޫތު މިނިސްޓްރީއާއި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން މިއަހަރުގެ ރޯދަ މަހު ކުރިއަށްގެންދާ މި މުބަރާތުގެ އޮޑިޝަންގައި 111 މީހުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. ރާއްޖޭގެ 6 ސަރަހައްދެއްގައި މި މުބާރާތުގެ އޮޑިޝަންތައް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް 20 ބައިވެރިން ހޮވާފައި ވަނީ އެއަށްފަހުގައެވެ. މި ބައިވެރިން ހޮވާފައި ވަނިކޮށް އޭގެ ތެރެއިން ދ. ކުޑަހުވަދޫ އީލަފް އަހުމަދު ސަލާހު މުބާރާތުން އަމިއްލައަށް ވަކިވުމާ ގުޅިގެން އެ ޖާގައަށް އޮޑިޝަންގައި 21 ވަނައަށް އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބުނު ބައިވެރިޔާ ވަނީ ހޮވާފައެވެ. އެއީ ހއ. ހޯރަފުށީ އައިޝަތު ޝަރުފާއެވެ. އީލަފް މުބާރާތުން ވަކިވުމަށް އެދިފައިވަނީ މުބާރާތާ އޯލެވެލްގެ ދުވަސްވަރާ ދިމާވާތީ، އެ ދުވަސްވަރު މާލޭގައި ހުންނަން ދަތިވުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

މި މުބާރާތުގެ އޮޑިޝަންގައި ފަނޑިޔާރުންގެގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ފުންނާބު އުސް 10 ގާރީން ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާފައެވެ. 3 ލައްކަ ރުފިޔާގެ އިނާމަކާއެކު ކުރިއަށްގެންދާ މި މުބާރާތުގެ ފަނޑިޔާރުންނަކީ އަލްގާރީ އިބްރާހިމް ޝިފާއުއާއި އަލްގާރީ މުހައްމަދު ތައުފީގާއި އަލްގާރީ އަބްދުލް ވާހިދު އަބްދުﷲ، އަދި އައްޝައިޚް ނަސްރުﷲ އަލީއެވެ.

16 އަހަރާއި 45 އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާގެ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ މި މުބާރާތަކީ މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ މިފަދަ އެންމެ ބޮޑު މުބާރާތެވެ. މި މުބާރާތަކީ ރާއްޖެ ޓީވީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓާއި އަދި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ މުބާރާތެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
33%
0%
33%
33%
0%
0%
ކޮމެންޓް