ކ. މާލެ
|
16 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 16:59
ސަވާދީއްތަ ދަތުރު
ސަވާދީއްތަ ދަތުރު
ސަވާދީއްތަ ދަތުރު
ސަވާދީއްތަ ދަތުރު
ސަވާދީއްތަ ދަތުރު: މޫސުން ގޯސްވިޔަސް ޝެޑިއުލާ އެއްގޮތަށް ދަތުރުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްދޭ
 
މޫސުން ގޯސްވެއްޖެނަމަ ކަންތައްތައް ކުރާނެ ގޮތަކާމެދުވެސް ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުން ތައްޔާރުވެގެން ތިބި

ސަވާދީއްތަ ދަތުރުގެ ދެވަނަ އެޑިޝަންގެ ކަންތައްތައް، މޫސުން ގޯސްވިޔަސް ޝެޑިއުލާއެއްގޮތަށް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް، މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއައިޓީޑީސީ)ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ރާއިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސަވާދީއްތަ ދަތުރުގެ ކަންކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކުރިއަށްދިޔަ ކަމަށާއި، މޫސުން ގޯސްވިޔަސް ޝެޑިއުލާއެއްގޮތަށް ދަތުރުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ދިޔަ ކަމަށް ރާއިދު ވިދާޅުވިއެވެ. މޫސުން ގޯސްވެއްޖެނަމަ ކަންތައްތައް ކުރާނެ ގޮތަކާމެދުވެސް ރަށްތަކުގެ ރައްޔިތުން ތައްޔާރުވެގެން ތިބިކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ކޮންމެ ރަށެއްގެވެސް ރައްޔިތުންނާއި ކައުންސިލާއި ގެސްޓްހައުސްތަކުން ދީފައިވާ އެއްބާރުލުން ފާހަގަކުރައްވައި، ރާއިދު ވަނީ ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

ރާއިދު ވިދާޅުވީ ދިގުރަށުގައި ތިބުމަށްފަހު ހުކުރު ދުވަހުގެ ފަތިހު ޔޮޓްތައް މާމިނގިއްޔަށް އަންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން، އެރަށުގައި ހަރަކާތްތައް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހު ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ހުކުރުގެ ފަހުން ޔޮޓްތަކަށް މަރުހަބާ ކިޔާނެ ކަމަށާއި، އެރަށުގެ ރައްޔިތުން މުހައްމަދު ތަކުރުފާނުގެ ހަޔާތްޕުޅާ ގުޅޭ ޑްރާމާއެއްވެސް ގެނެސްދޭނެ ކަމަށާއި، ހަވީރު ސައެއް އޮންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ގާލާ ނައިޓް އދ. މާމިގިލީގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ އޮންނާނެ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އދ. ދިގުރަށުގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ހަރަކާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރައްވަމުން ރާއިދު ވިދާޅުވީ، ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ތުނޑީ ސަރަހައްދުގައި ރޭގަނޑުގެ ކެއުމެއް އެރަށުގެ ރައްޔިތުން ބައިވެރިންނަށް ތައްޔާރުކުރި ކަމަށެވެ. އަދި ވޯޓަރ ސްޕޯޓްސްގެ ހަރަކާތްވެސް ހިލޭ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިވަގުތު ޔޮޓްތައް ބަނދަރުކޮށްފައިވަނީ ދިގުރަށުގައި ކަމަށާއި، ވޭލް ޝާކް ބަލާލުމުގެ ފުރުސަތުވެސް ލިބިގެންދިޔަކަން ރާއިދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިފަހަރުގެ ދަތުރުގައި ބައިވެރިން 8 ރަށަކަށް ދަތުރުކޮށްފައިވެއެވެ. އެ އެރަށްރަށަކީ; ނ. ލަންދޫ، ޅ. ހިންނަވަރު، ބ. ގޮއިދޫ، އއ. ތޮއްޑޫ، އއ. ރަސްދޫ، އއ. އުކުޅަސް، އދ. ދަނގެތި، އދ. ދިގުރަށެވެ. އަދި މި ދަތުރުގެ ފަހު މަންޒިލަކީ އދ. މާމިނގިއްޔެވެ.

ޖުމްލަ 14 ޔޮޓާއެކު ކުރިއަށްގެންދާ ސަވާދީއްތަ ދަތުރުގައި 7 ނެޝަނަލިޓީއަކަށް ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ޔޮޓްތައް ބައިވެރިވެއެވެ. ސަވާދީއްތަ ދަތުރުގައި މި ފަހަރު މުޅިން އަލަށް ރާއްޖެއަށް ރެޖިސްޓަރކޮށްފައިވާ އުޅަނދުތައް ވެސް ބައިވެރިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 19 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
50%
0%
50%
ކޮމެންޓް