ކ. މާލެ
|
15 މާރޗް 2023 | ބުދަ 11:48
14 އަހަރުން ދަށުގެ މުބާރާތަށް ފަހު ބައްސާމް (ވ) އިލާން އަށް ރަންބޫޓު ހަވާލުކޮށްދެނީ
14 އަހަރުން ދަށުގެ މުބާރާތަށް ފަހު ބައްސާމް (ވ) އިލާން އަށް ރަންބޫޓު ހަވާލުކޮށްދެނީ
އެފްއޭއެމް
ފުޓްބޯޅަ
ޒުވާން ފޯވަޑް އިލާން ޔޫއޭއީގެ އަލްއައިން އަށް
 
އިލާން އަށް ކާމިޔާބީ އަށް އެދެން: އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް

ކްލަބް ވެލެންސިއާ އާއި އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގެ ހުނަރުވެރި ފޯވަޑް މުހައްމަދު އިލާން އިމްރާން ގަތަރުގައި ބާއްވާ މުބާރާތެއްގައި އެގައުމުގެ އަލްއައިން ކުލަބަށް ކުޅެން ގޮސްފި އެވެ.

މިއީ އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލްގެ ޓުވާޑްސް ފިއުޗާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ހޯދައިދިން ފުރުސަތެކެވެ. އަދި މިއީ މިފަދަ މުބާރާތަކަށް ދިވެހި ކުޅުންތެރިއަކު ދިޔަ ފުރަތަމަ ފަހަރުވެސްމެ އެވެ.

Advertisement

ބައްސާމް މިއަދު އޭނާގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައި ވިދާޅުވީ އިންޓަނޭޝަނަލް ޗެލެންޖްކަޕުގައި އިލާން ދައްކާ ކުޅުން އަލްއައިން ކުލަބުން މޮނިޓަރ ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

މިއީ ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދޭން ބާއްވާ މުބާރާތެއް. އަލްއައިން އިން އިލާންގެ ކުޅުން މި މުބާރާތުގައި މޮނިޓަރ ކުރާނެ. އެއަށްފަހު އޭނާ އެކުލަބަށް ސޮއިކުރުވުން ގާތް. އަހަރެން އިލާނަށް ކާމިޔާބީ ލިބުމަށް އެދެން
ބައްސާމް

އިލާން ވަނީ މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ނިމުނު 15 އަހަރުން ދަށުގެ އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އިސްކަންދަންރު ސްކޫލަށް ހަ މެޗުން 38 ގޯލު ޖަހައި މުބާރާތުގެ ރަންބޫޓާއި މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ވެސް ހޯދައިފަ އެވެ. ފައިނަލް މެޗުގައި ވެސް ފަސް ގޯލު ޖެހި އެވެ. އޭގެ ކުރިން އޭނާ ވަނީ މި އުފުރުފުރާގެ ކުލަބު މުބާރާތުގައި ވެލެންސިއާ އަށް ކުޅެދިން އަށް މެޗުގައި 35 ގޯލު ޖަހައިފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
4%
64%
4%
4%
8%
16%
ކޮމެންޓް