ކ. މާލެ
|
14 މާރޗް 2023 | އަންގާރަ 13:09
ޕްރިންޓް ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާ އިމާރާތުގައި އަލިފާން ރޯވެ އަނދަނީ
ޕްރިންޓް ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާ އިމާރާތުގައި އަލިފާން ރޯވެ އަނދަނީ
ޕޮލިސް
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
ކޮލަމާފުށީގައި ޕްރިންޓް ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާ އިމާރާތެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ އަނދަނީ
 
އަލިފާން ނިއްވުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުންނާއި ރަށު ރައްޔިތުން ގުޅިގެން ދަނީ ކުރަމުން
 
ދުމުގެ އަސަރު ވަރަށް ދުރަށް ވަނީ ފެތުރިފައި

ގއ.ކޮލަމާފުށީގައި ޕްރިންޓް ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާ އިމާރާތެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ އަނދަން ފަށައިފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ކޮލަމާފުށީގައި ޕްރިންޓް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަނެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިގެން އުޅޭތީ އަލިފާން ނިއްވުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުންނާއި ރަށު ރައްޔިތުން ގުޅިގެން ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ކޮލަމާފުށީގައި ޕްރިންޓް ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާ އިމާރާތުގައި އަލިފާން ރޯވެފައި

މަންޒަރު ދުށް ފަރާތްތަކުން ބުނާގޮތުގައި ދުމުގެ އަސަރު ވަރަށް ދުރަށް ވަނީ ފެތުރިފައެވެ. އަދި ވަރަށް ބޮޑަށް ރޯވެފައިވާ މަންޒަރު ފެނެއެވެ.

މިހާދިސާގައި މީހަކަށް އަނިޔާވި ކަމުގެ މައުލޫމާތެއް އަދިނުލިބެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
8%
8%
50%
25%
8%
0%
ކޮމެންޓް