ކ. މާލެ
|
14 މާރޗް 2023 | އަންގާރަ 12:37
އުމަރު ޒާހިރު އޮފީސް އިމާރާތުގައި ހުންނަ އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވަނީ
އުމަރު ޒާހިރު އޮފީސް އިމާރާތުގައި ހުންނަ އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ރޯދަ މަހުގެ ގަޑިތައް
ރަމަޟާން މަހާއި ޝައްވާލުމަހުގެ 7 ދުވަހުގެ ރަސްމީ ގަޑިތައް އާންމުކޮށްފި
 
މި ވަގުތަށް ފައްތައިގެން މަސައްކަތްތައް ރޭވުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް އެދިފައިވޭ
 
މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަކީ މާޗް 23
 
ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަކީ ހެނދުނު 9:00ން މެންދުރުފަހު 1:00ށް

ރަމަޟާން މަހުގެ ދުވަސްތަކާއި، ޝައްވާލު މަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑި ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ ހިޖުރައިން 1443 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރަމަޟާންމަހުގެ ދުވަސްތަކާއި، ޝައްވާލުމަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަކީ ހެނދުނު 9:00ން މެންދުރުފަހު 1:00ށް ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން 1444 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހާއި ޝައްވާލުމަހުގެ 7 ދުވަހުގެ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ ރަސްމީ ގަޑިއަކީމިއެވެ.

Advertisement

އަދި އެ ދުވަސްތަކުގައި މި ވަގުތަށް ފައްތައިގެން މަސައްކަތްތައް ރޭވުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް ރައީސް އޮފީހުން އެދިފައިވެއެވެ.

މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަކީ މާޗް 23 ވަނަ ދުވަހެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
33%
7%
0%
20%
20%
20%
ކޮމެންޓް