ކ. މާލެ
|
14 މާރޗް 2023 | އަންގާރަ 07:41
ސްމަރޓް ލައިޓް
ސްމަރޓް ލައިޓް
ޗައިނާ ސަފީރު ވަން ލިޒިން
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް
ޗައިނާއިން ހަދިޔާ ކުރި ސްމާޓް ލައިޓުތައް މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ޖަހަން ފަށައިފި
 
އަރޓިފިޝަލް ބީޗުން ފެށިގެން ލޮނުޒިޔާރަތް ޕާކާހަމައަށް "ސްމާރޓް ސްޓްރީޓް ލައިޓް"ގެ 10 ޕޯލް ވަނީ ޖަހާފައި

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ޗައިނާގެ ޔުނާން ޕްރޮވިންސްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު މާލެ ސިޓީގައި ކުރިއަށްގެންދާ "ސްމާރޓް ސްޓްރީޓް ލައިޓް" މަޝްރޫއު އިފްތިތާހުކޮށްފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު އާރޓިފިޝަލް ބީޗް ސަރަޙައްދުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި މަޝްރޫއު އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވީ މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު އާއި ޔުނާން ޕްރޮވިންސްގެ ފަރާތުން ހެޑް އޮފް ޑެލިގޭޝަން މިސްޓަރ މަރ ޒުއޮޒިންއެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އަރޓިފިޝަލް ބީޗުން ފެށިގެން ލޮނުޒިޔާރަތް ޕާކާހަމައަށް "ސްމާރޓް ސްޓްރީޓް ލައިޓް"ގެ 10 ޕޯލް ވަނީ ޖަހާފައެވެ.

ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނި ގޮތުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ މި ޕޯލްތައް ހަރުކުރާނީ މައި މަގުތަކުގައެވެ. އެއަށްފަހު އެތެރޭގެ މަގުތަކުގައިވެސް އިތުރު ޕޯލްތައް ހަރުކުރެވޭނެ ކަމަށް އެ އިދާރާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މޭޔަރު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މިއީ ޗައިނާގެ ޔުނާން ޕްރޮވިންސް އާއި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލާއި މަޝްވަރާކުރެވި ޔުނާން ޕްރޮވިންސްގެ ފަރާތުން ކައުންސިލަށް ދިން ހަދިޔާއެއް ކަމަށެވެ. އަދި "ސްމާރޓް ސްޓްރީޓް ލައިޓް"އަކީ ފްރީ ވައިފައި، ޑިޖިޓަލް ލެޑް ސްކްރީން، ސްޕީކަރ ސިސްޓަމް، އަދި ސީސީޓީވީ ކެމެރާގެ އިތުރުން މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ދެނެގަތުމަށް ފަސޭހަވާނެހެން އެންވަޔަރަމަންޓް ސެންސަރ ހަރުކުރެވިފައިވާ ޕޯލްތަކެއްކަމަށެވެ.

Advertisement

މި ޕޯލްތަކުގެ ބޭނުމަކީ ކައުންސިލުން ބޭނުންވާ ޕަބްލިކް މެސެޖްތައް ދިނުމާއި، މުޖުތަމައަށް ބޭނުންވާ މުހިންމު މެސެޖްތަކާއި، ދީނީ އިރުޝާދުތަކާއި، ދީނީ ނަސޭހަތްތަކުގެ އިތުރުން ދުޢާތައް ވެސް މި ޕޯލް މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން އިޝްތިހާރު ދެއްކޭނެ ޤަވާއިދެއް ފާސްކޮށް އެ ފުރުސަތުވެސް ކުރިއަށްއޮތްތަނުގައި ހުޅުވާލުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅުއްވާކަމަށް ވެސް މޭޔަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މުއިއްޒު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހަރުކުރާ ސްމާޓް ޕޯލްތަކުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ސީސީޓީވީ ކެމެރާތަކުގެ ފުރިހަމަ ކޮންޓްރޯލް އޮންނާނީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގައެވެ. އެއީ ކައުންސިލްގެ ސީސީޓީވީ މޮނިޓަރިންގް ސިސްޓަމްގެ ތެރެއިން ބެލެހެއްޓޭނެ ކަމެއް ކަމަށާއި ސީސީޓީވީ ކެމެރާތަކަށް ރެކޯޑް ކުރެވޭ ފުޓޭޖްތައް މިހާރެކޭ އެއްގޮތަށް ފުލުހުން ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި ފުލުހުންނާއި ހިއްސާކުރެވޭނެ ކަމަށާއި، އަމާޒަކީ މާލެ ސިޓީ އަމާންތަނަކަށް ހެދުން ކަމުގައި އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ފެށި "ސްމާރޓް ސްޓްރީޓް ލައިޓް" މަޝްރޫއަކީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ "ޑިޖިޓަލް މާލެ ސިޓީ" މަޝްރޫޢުގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް