ކ. މާލެ
|
13 މާރޗް 2023 | ހޯމަ 14:46
މެންބަރު އަލީ އާޒިމް
މެންބަރު އަލީ އާޒިމް
މަޖިލިސް
ބޯހިޔާވަހިކަން
މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ހަލުވިކަމާއެކު ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ގޮވާލާ ގަރާރެއް
 
ފިކުރެއްގެ ދިރުން ފެކްޝަންގެ މެންބަރުން އަންނަނީ ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔައި ގަރާރުތައް ހުށަހަޅަމުން

މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ސަރުކާރުން ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ދިގު ނުދައްމައި މާލޭ ރައްޔިތުންނަަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ހަލުވިކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ގޮވައިލައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ގަރާރެއް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ "ފިކުރެއްގެ ދިރުން" ފެކްޝަނަށް ނިސްބަތްވާ މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ އާޒިމް ހުށަހެޅުއްވި ގަރާރުގައި ބުނެފައި ވަނީ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓްގެ ހައިސިއްޔަތުން 2018ވަނަ އަހަރު އެކިފަހަރު މަތިން އެކި ހަފްލާތަކުގައި ބޯހިޔާވަހިކަން ހައްގުވާ ކޮންމެ މީހަކަށް ދައުރު ނިމުމުގެ ކުރިން ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ދައުރު ހަމަވާން ގާތްވެފައިވާއިރު މާލޭގެ އެއްވެސް ރައްޔިތަކަށް ގޯއްޗެއް ވެސް އަދި ފްލެޓެއް ވެސް ދީފައި ނުވާކަން އެ ގަރާރުގައި ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

އިތުރަށް އެ ގަރާރުގައި ބުނެފައިވަނީ ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބާ ދިމާކޮށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެންބަރުންނާއި ސަރުކާރުގެ ބައެއް ވަޒީރުން މާލޭގެ އެކިއެކި ގޭގެއަށް ވަޑައިގެން ވަކި އުސޫލެއް ހަމައެއް ނެތި ގޯއްޗާއި ފްލެޓް ދޭނެކަމަށް ވިދާޅުވެ ވޯޓު ހޯދުމުގެ ނިޔަތުގައި އޮޅުވައިލާމުން ގެންދާ ކަމަށެވެ. އަދި ސަރުކާރުން މިހާރު ހުޅުވާލާފައިވާ "ބިންވެރިޔާ"އާއި "ގެދޮރުވެރިޔާ" ސްކީމުން ބޯހިޔާވަހިކަން ލިބޭ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަށް ކުރުމަށް ވެސް އެ ގަރާރުގައި ގޮވާލާފައިވެއެވެ.

ބޯހިޔާވެހިކަން ފޯރު ކޮށްދިނުމަށް މިހާތަނަށް ސަރުކާރުން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތެއް ނުކުރާ ކަމަށާއި އިތުރަށް އެ މަސައްކަތް ދިގުދަންމައި ނުލައި ބޯހިޔާވެހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެ ގަރާރުގައި ވަނީ ގޮވާލައިފައެވެ.

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި ރައީސް ވަނީ މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންނަށް ފްލެޓާއި ގޯތި ދީ ނިންމާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް