ކ. މާލެ
|
13 މާރޗް 2023 | ހޯމަ 14:07
(ކ-ވ) ރަފާ، ދީމާ އަދި ޖުމާނާ: މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމަށް ވާދަކުރާނީ މި ތިން ކުޅުންތެރިން
(ކ-ވ) ރަފާ، ދީމާ އަދި ޖުމާނާ: މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމަށް ވާދަކުރާނީ މި ތިން ކުޅުންތެރިން
ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާ
މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް 2003
ހޭންޑްބޯޅަ، އެތްލެޓިކްސް އަދި ޓީޓީގެ ގަދަ ތިނެއް އިއުލާނުކޮށްފި
އެވޯޑް ހަފުލާ އޮންނާނީ އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ

ތިން ކުޅިވަރަކުން މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސްގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމަށް ވާދަކުރާ ކުޅުންތެރިން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

އެވޯޑް އިންތިޒާމްކުރާ ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން އިއުލާނުކޮށްފައިވާ ގޮތުން އަންހެން އެންމެ މޮޅު ހޭންޑްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމަށް ވާދަކުރާނީ ފާތިމަތު އަރޫޝާ އާއި ޒުލައިހާ އިބްރާހީމް އަދި އަރީން އަހުމަދު އަބްދުﷲ އެވެ.

(ކ-ވ) އަރޫޝާ، ޒުލޭހާ، އަރީން: މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމަށް ވާދަކުރާނީ މި ތިން ކުޅުންތެރިން - ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާ

އެންމެ މޮޅު އަންހެން ޓީޓީ ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމަށް ވާދަކުރަނީ އައިޝަތު ރަފާ ނާޒިމް އާއި ފާތިމަތު ދީމާ އާއި ފާތިމަތު ޖުމާނާ ނިމާލް އެވެ. މީގެ ތެރެއިން މިދިޔަ އަހަރުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކީ ދީމާ އެވެ.

އެންމެ މޮޅު ފިރިހެން ދުވުންތެރިޔާގެ މަގާމަށް މިދިޔަ އަހަރު ވެސް އެ މަގާމު ހޯދި ހަސަން ސާއިދު ވާދަކުރާނެ އެވެ. ދެން ވާދަކުރަނީ ހަސަން ފައިރޫޒް ހާރޫން އާއި ޔޫސުފް އިބްރާހީމެވެ.

(ކ-ވ) ފައިރޫޒް، ސާއިދު، ޔޫސުފް: މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމަށް ވާދަކުރާނީ މި ތިން ކުޅުންތެރިން - ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާ

މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު އިއުލާނުކުރާނީ ބުރާސްފަތު ދުވަހުގެ ރޭ ބާއްވާ ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް ހަފުލާގަ އެވެ. މި ހަފުލާގައި ކުޅިވަރުގެ ބައިނަލް އަގްވާމީ ތަރިން ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީން ބުނެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް