ކ. މާލެ
|
13 މާރޗް 2023 | ހޯމަ 09:40
އިސްކަންދަރުގެ ކުޅުންތެރިން ތަށި އުފުލާލަނީ
އިސްކަންދަރުގެ ކުޅުންތެރިން ތަށި އުފުލާލަނީ
އިސްކަންދަރު ސްކޫލް
އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް
ތަފާތު ބޮޑުކޮށް ޗެމްޕިއަންކަން އިސްކަންދަރަށް
އިސްކަންދަރު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ކަލާފާން 7-1އިން ބަލިކޮށްގެން

ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއެއް ކަމަށްވާ 7-1އިން ފައިނަލުގައި ކަލާފާން ސްކޫލް ބަލިކޮށް އިންޓަ ސްކޫލް 15 އަހަރުން ދަށުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އިސްކަންދަރު ސްކޫލް ހޯދައިފި އެވެ.

އިސްކަންދަރުގެ މަޝްހޫރު ފޯވަޑް މުހައްމަދު އިލާން އިމްރާން ފައިނަލް މެޗުގައި ފަސް ގޯލު ޖެހި އެވެ. ބާކީ ދެ ގޯލު ޖެހީ މެޗުގެ ފުރަތަމަ ގޯލު ހަތަރު ވަނަ މިނެޓުގައި ޖެހި މުހައްމަދު ލާމިހް އިމްތިޔާޒް އާއި ކާއިން އަބްދުﷲ ފާއިޒް އެވެ. ކަލާފާނުގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު ޖެހީ އިސްކަންދަރުން ހަ ލަނޑު ޖެހި ފަހުން އަހުމަދު އަފްނާން އަލީ އެވެ. އޭނާގެ މި ލަނޑަކީ މުބާރާތުގައި އެ ޓީމު ކޮޅަށް ވަން ހަމައެކަނި ލަނޑެވެ.

މުބާރާތުގެ ރަންބޫޓު ހޯދި އިސްކަންދަރުގެ އިލާން ވަނީ މި މުބާރާތުގައި 38 ގޯލު ޖަހައިފަ އެވެ. މިއީ މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި 15 އަހަރުން ދަށުގެ މުބާރާތުގައި އޭނާ ޖެހި 35 ގޯލުގެ ރެކޯޑް މުގުރާލުމެކެވެ. ކްލަބް ވެލެންސިއާގެ ފުޓްބޯޅަ އެކަޑަމީގައި ވިދާލި އިލާން އަކީ މިހާރު މި އުމުރުފުރާގެ އެންމެ ވިދުންގަދަ ފޯވަޑްވެސްމެ އެވެ. އިސްކަންދަރަށް ކޯޗުކޮށްދިނީ ގައުމީ ޓީމުގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ޑިފެންޑަރު ޔޫސުފް އަޒީމް (ޔޫއްޓޭ) އެވެ.

މެޗަށް ފަހު ތައްޓާއި އިނާމް ދެއްވީ އެފްއޭއެމުގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލެވެ.

މުބާރާތުގެ ރަންބޫޓު އިސްކަންދަރުގެ ފޯވަޑް އިލާން އަށް ހަވާލުކޮށްދެނީ - އިސްކަންދަރު ސްކޫލް
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް