ކ. މާލެ
|
13 މާރޗް 2023 | ހޯމަ 02:48
ސަވާދީއްތަ ދަތުރު
ސަވާދީއްތަ ދަތުރު
ސަވާދީއްތަ ދަތުރު
ސަވާދީއްތަ ދަތުރު
ސަވާދީއްތަ ދަތުރު 3 އަށް މިހާރުވެސް 4 ރެޖިސްޓްރޭޝަން ލިބިއްޖެ: ރާއިދު
 
މިއަހަރުގެ ދަތުރުގައި 14 ޔޮޓަކުން ބައިވެރިވޭ
 
މިފަހަރު ބައިވެރިވި ދެ ފަރާތަކުން ވަނީ އަދި މި ދަތުރުގައި ބައިވެރިވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދީފައި

ސަވާދީއްތަ ދަތުރު 3 އަށް މިހާރުވެސް 4 ރެޖިސްޓްރޭޝަން ލިބިފައިވާކަމަށް އެމްއައިޓީޑީސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ރާއިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްއައިޓީޑީސީން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ޔޮޓް ރެލީ 2021 އިން ފެށިގެން ކުރިއަށްގެންދާއިރު މިހާރު ވަނީ މި ރެލީގެ 2 ވަނަ ދަތުރު ފަށާފައެވެ. ދަތުރު ފަށައިގެން ކުރިއަށްދާއިރު މިހާރު ދަތުރުގެ ބައިވެރިން ވަނީ އދ. ދަނގެއްޗަށް ދިއުމަށް ދަތުރު ފަށާފައެވެ.

Advertisement

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ވާހަކަދައްކަވަމުން ރާއިދު ވިދާޅުވީ މިހާތަނަށް އައިއިރު ދަތުރުގެ ކަންކަން ދަނީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކަމަށެވެ. އަދި މި ދަތުރުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށްދާ ކަންކަން ފެނި، އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ ސަވާދީއްތަ ދަތުރަށް މިހާރުވެސް 4 ފަރާތަކުން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާކަމަށް ރާއިދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިފަހަރުގެ ދަތުރުގައި ބައިވެރިވި ދެ ފަރާތަކުން ވަނީ ކުރިއަށްއޮތް ދަތުރުގައި ބައިވެރިވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދީފައިކަމަށް ވެސް ރާއިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ސަވާދީއްތަ ދަތުރުގެ ދެވަނަ އެޑިޝަންގައި 14 ޔޮޓަކުން ބައިވެރިވެއެވެ. މި ދަތުރު އަހަރަކަށްވުރެ އަހަރެއް ފުޅާކުރުމަށް އެމްއައިޓީޑީސީން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދެއެވެ.

މި ދަތުރުގެ މި ފަހަރުގެ ތީމްގައި ރާއްޖޭގައި ކުޅޭ އެކި ކުޅިވަރުތަކާއި ރާއްޖޭގެ ކާބޯތަކެތި އިސްތިހާރު ކުރަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި މި ދަތުރުގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގައި ހުރިހާ ފަންތިއަކާއި ގިންތިއެއްގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ވެސް ރާއްޖެ ތަޖުރިބާ ކުރެވޭނެކަން ދައްކުވައިދޭނެ ކަމަށް އެމްއައިޓީޑީސީ އިން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް