ކ. މާލެ
|
12 މާރޗް 2023 | އާދީއްތަ 20:31
ފުލުހުން މީގެ ކުރިން އަތުލައިގެންފައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެހިތަކެއް
ފުލުހުން މީގެ ކުރިން އަތުލައިގެންފައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެހިތަކެއް
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާރވިސް
މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުން
ޕޯސްޓް މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރި، ނުވަ ލައްކަ ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި
 
މި ޕެކޭޖަކީ އިނގިރޭސިވިލާތުން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރި ޕެކޭޖެއް

ޕޯސްޓް މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެ އެތެރެކުރަން އުޅުނު ނުވަ ލައްކަ ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފިއެވެ.

ކަސްޓަމްސްއިން ބުނީ, 520 ގްރާމްގެ މި ތަކެތި އަތުލައިގެންފައިވަނީ މާރޗް މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު, ޕޯސްޓް މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެ ގެނެސްފައިވާ ޕެކޭޖްތަކެއް ބަލައިފާސްކުރުމުގެ ތެރޭގައި ކަމަށެވެ.

މި ޕެކޭޖަކީ އިނގިރޭސިވިލާތުން ރާއްޖެ އެތެރެކުރި ޕެކޭޖެއް ކަމަށް ކަސްޓަމްސްއިން ބުނެއެވެ. ފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި ކަސްޓަމްސްއިން އެ ތަކެތި ތަހުލީލުކުރިއިރު، އެތަކެތި ވަނީ މަސްތުވާތަކެތީގެ ބާވަތެއް ކަމަށްވާ މެފެޑްރޯންއަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ.

މި މައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގުކުރުމަށް އެ ތަކެތި މިހާރު ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފައިވާކަަމަށް ކަސްޓަމްސްއިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް