ކ. މާލެ
|
9 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 19:13
އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން
އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން
މުހައްމަދު އަނިލް
އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ގާނޫނުތައް
އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ގާނޫނުތަކުން ނުފޫޒު ފޯރުވާ ކަމެއް ނުހިނގާނެ: މިއުވާން
 
އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ގާނޫނުތަކަށް ގެންނަ އިސްލާހުތަކަށް ވަނީ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައި
 
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައި
 
އިންތިޚާބުތަކަށް އިސްލާހު ގެންނަނީ އިންތިޚާބުތަކުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކާއި ދަތިތައް ހައްލުކުރުމަށް

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން, އިންތިޚާބުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ އެއްވެސް އިސްލާހަކުން އިންތިޚާބަކަށް ނުފޫޒު ނުފޯރާނެ ކަަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ، އާއްމު ގޮތެއްގައި ވެސް އިންތިޚާބުތަކަށް އިސްލާހު ގެންނަނީ އިންތިޚާބުތަކުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކާއި ދަތިތައް ހައްލުކުރުމަށް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެފަދަ އެއްވެސް އިސްލާހަކުން އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒު ނުފޯރާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވާކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އިންތިޚާބުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހުތަކުގެ ތެރޭގައި; ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ގާނޫނު ނަންބަރު 12/2008 (ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ގާނޫނު) އަށް އިސްލާހު ގެނައުމާއި، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ގާނޫނު ނަންބަރު 10/2010 (ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ގާނޫނު) އަށް އިސްލާހު ގެނައުން ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއިއްޒު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ގާނޫނު ނަންބަރު 11/2008 (އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ އާންމު ގާނޫނު) އަށް އިސްލާހު ގެނައުންވެސް ހިމެނެއެވެ.

އޭގެ ތެރެއިން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ގާނޫނު ނަންބަރު 12/2008 (ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ގާނޫނު) އަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ އިބްތިދާއީ ބަހުސް ވަނީ ފަށާފައެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ގާނޫނު ނަންބަރު 10/2010 (ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ގާނޫނު) އަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލަށް ވެސް ވަނީ ބަހުސް ފަށާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް