ކ. މާލެ
|
9 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 16:49
ސަވާދީއްތަ ދަތުރުގެ ތެރެއިން - އއ. ރަސްދޫއަށް ބައިވެރިން ދިޔުން
ސަވާދީއްތަ ދަތުރުގެ ތެރެއިން - އއ. ރަސްދޫއަށް ބައިވެރިން ދިޔުން
ސަވާދީއްތަ ދަތުރު
ސަވާދީއްތަ ދަތުރު
ސަވާދީއްތަ ދަތުރު: ގިނަ ހަރަކާތްތަކާއެކު ބައިވެރިންނަށް ރަސްދޫއިން ހޫނު މަރުހަބާއެއް
 
ޑައިވް ސެންޓަރުތައް ގުޅިގެން ބައިވެރިންނަށް ހިލޭ ޑައިވް ދަތުރުތައްވެސް ފޯރުކޮށްދޭނެ

ސަވާދީއްތަ ދަތުރުގެ ދެވަނަ އެޑިޝަންގެ ބައިވެރިންނަށް، ގިނަ ހަރަކާތްތަކާއެކު އއ. ރަސްދޫއިން ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔައިފިއެވެ.

Advertisement

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއައިޓީޑީސީ)ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ރާއިދު ވިދާޅުވީ، ރަށުގައި ހުރިހާ ރައްޔިތުން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ބައިވެރިންނަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ނުކުމެ ތިބިކަމަށެވެ. އަދި ސަގާފީ އެކި ހަރަކާތްތަކާއެކު މަރުހަބާ ކިޔާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ސަވާދީއްތަ ދަތުރުގެ ތެރެއިން

ދަތުރުގެ ބައިވެރިން ރަސްދޫގައި މުހިންމު ތަންތަން ބެލުމަށްފަހު މެންދުރު ބޮޑު ކެއުމެއް އޮތް ކަމަށާއި، އެ ރަށުގެ ޑައިވް ސެންޓަރުތައް ގުޅިގެން ބައިވެރިންނަށް ހިލޭ ޑައިވް ދަތުރުތައް ވެސް ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށެވެ. މީގެއިތުރުން ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ނައިޓް ފިޝިންގ ހަރަކާތެއް ބައިވެރިންނަށް ރާވާފައިވާކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއިދު ވިދާޅުވީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ފަތިހު އދ. ދަނގެއްޗަށް ބައިވެރިން ފުރާނެ ކަމަށާއި، ހޮނިހިރު ދުވަހު އުކުޅަހަށް ވެސް ދާނެކަމަށެވެ. އަދި އާދިއްތަ ދުވަހަކީ ސެއިލް ޑޭ ކަންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ސަވާދީއްތަ ދަތުރުގެ ބައިވެރިން ވަނީ ލަންދޫ، ފެލިވަރު، ޅ. ހިންނަވަރު، އަދި ބ. ގޮއިދޫއަށް ވެސް ޒިޔާރަތްކޮށްފައެވެ. ކުރިން ޒިޔާރަތްކުރި ރަށްރަށުންވެސް ފަތުރުވެރިން ވަނީ ތަފާތު އެތައް ކަމެއް ތަޖުރިބާކޮށްފައެވެ.

ޖުމްލަ 14 ޔޮޓާއެކު ކުރިއަށްގެންދާ ސަވާދީއްތަ ދަތުރުގައި 7 ނެޝަނަލިޓީއަކަށް ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ޔޮޓްތައް ބައިވެރިވެއެވެ. ސަވާދިއްތަ ދަތުރުގައި މި ފަހަރު މުޅިން އަލަށް ރާއްޖެއަށް ރެޖިސްޓަރކޮށްފައިވާ އުޅަނދުތައް ވެސް ބައިވެރިވެއެވެ. މިފަހަރު 9 ރަށަކަށް ދަތުރުކުރެއެވެ. އެ އެރަށްތަކަކީ ނ. ލަންދޫ، ޅ. ހިންނަވަރު، ބ. ގޮއިދޫ، އއ. ތޮއްޑޫ، އއ. ރަސްދޫ، އއ. އުކުޅަސް، އދ. ދަނގެތި، އދ. ދިގުރަށް އަދި އދ. މާމިނގިއްޔެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
50%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް