ކ. މާލެ
|
9 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 10:34
ބަލީގެ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ އެކަން މިނިސްޓްރީއަށް އެންގުމަށް ވަނީ އެދިފައި
ބަލީގެ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ އެކަން މިނިސްޓްރީއަށް އެންގުމަށް ވަނީ އެދިފައި
ޓްވިޓަރ
ރުއްގަސްތަކަށް ޖެހޭ ބަލި
ނުރައްކާތެރި އައު ބައްޔެއް ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާތީ ސަމާލުވާން އެދިއްޖެ
 
ބަލި ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ހާއްސަ މަަަސައްކަތްތައް ދެނެގަތުމުގެ މަަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން
 
މި ބަލިޖައްސާ ފަނިފަކުސާ ރުކުގެ ފަނާއި ގަސްގަހުގެ ފެހިބައިތަކަށް ހަމަލާދިނުމުން ސޫޓީމޯލްޑް ކިޔާ ކަޅުކުލައިގެ ފަންގަސްއެއް ފެތުރި ގަސްތައް ނިކަމެތިވެ، ބައެއް ގަސްތައް މަރުވަމުންދޭ
 
މިއީ ދިރޭ ސޫތްޕެއްގެ ސަބަބުން ރުއްތަކާއި ގަސްތަކަށް ޖެހޭ ބައްޔެއް

ރާއްޖޭގައި ރުއްރުކާއި ގަސްތަކުގައި އަށަގަންނަ ނުރައްކާތެރި އައު ބައްޔެއް ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާތީ ސަމާލުވާން އެދިއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން ބުނީ، ރާއްޖޭގެ ރުއްރުކާއި ގަސްތަކުގައި އަށަގަންނަ ނުރައްކާތެރި އައު ބައެއް ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާކަމުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓްރީން ބުނީ މިއީ ދިރޭ ސޫތްޕެއްގެ ސަބަބުން ރުއްތަކާއި ގަސްތަކަށް ޖެހޭ ބައްޔެއްކަމުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. މި ބަލިޖައްސާ ފަނިފަކުސާ ރުކުގެ ފަނާއި ގަސްގަހުގެ ފެހިބައިތަކަށް ހަމަލާދިނުމުން ސޫޓީމޯލްޑް ކިޔާ ކަޅުކުލައިގެ ފަންގަސްއެއް ފެތުރި ގަސްތައް ނިކަމެތިވެ، ބައެއް ގަސްތައް މަރުވަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އެހެންކަމުން މި ބަލި ޖައްސާ ފަނިފަކުސާ ނުވަތަ ޖަރާސީމު ދެނެގަނެ، ބަލި ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ހާއްސަ މަަަސައްކަތްތައް ދެނެގަތުމުގެ މަަސައްކަތް މިނިސްޓްރީން ކުރަމުންގެންދާ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

އަދި މި ބައްޔާމެދު ގަސްވިއްކާ ފަރާތްތަކުންނާއި، ގަސް ގަންނަ ފަރާތްތަކުން މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ސަމާލުވުމަށް މިނިސްޓްރީން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ. މިގޮތުން ގަހާއި ގަހުގެ ބައިތައް އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް ގެންދާނަމަ، ދަނޑުތަކާއި ދުރުގައި ވަކިތަނެއްގައި ގަސްތައް ބަހައްޓާ، މި ބަލީގެ އަލާމާތެއް ނެތްކަން ކަށަވަރު ވަންދެން ބެހެއްޓުމަކީ ބަލި ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި ބަލި އުޅޭކަމުގެ އެއްވެސް އަލާމާތެއް ގަސްގަހާގެހިން ފެނިއްޖެނަމަ ނުވަތަ ޝައްކު ކުރެވިއްޖެނަމަ، އެ ރަށެއްގެ ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް މިނިސްޓްރީއަށް އެކަން އެންގުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ. އަދި މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރަން ބޭނުންވާނަމަ މިނިސްޓްރީގެ ޕްލާންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެންޑް ކަރަންޓީން ސަރވިސް ސެކްޝަންގެ ނަންބަރު 3339209 ފޯނަށް ގުޅައިގެން މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް އެދިފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
22%
0%
22%
33%
17%
6%
ކޮމެންޓް