ކ. މާލެ
|
9 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 09:37
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ޗެއަރޕަރސަން ފާތިމާ ސުލްތާން އަލް-ކުވާރީ
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ޗެއަރޕަރސަން ފާތިމާ ސުލްތާން އަލް-ކުވާރީ
ރާއްޖެއެމްވީ
އުރީދޫ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ
2022 އަކީ އުރީދޫއަށް ކާމިޔާބު އަހަރެއް: ޗެއަރޕަރސަން
 
އިގްތިސާދީ ގޮންޖެހުންތަކާއެކުވެސް ކުރި މަސައްކަތުގެ ފައިދާ ބޮޑު
 
ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނު

އުރީދޫއިން ރާއްޖޭގައި ދެމުން އަންނަ ޚިދުމަތް އިތުރަށް ފުޅާކުރުމަށް 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާކަމަށް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ޗެއަރޕަރސަން ފާތިމާ ސުލްތާން އަލް-ކުވާރީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އޭނާ މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ބުދަ ދުވަހު ދުވަހުގެރޭ އުރީދޫއިން ބޭއްވި އެކުންފުނީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.

ފާތިމާ ވިދާޅުވީ 2022 ވަނަ އަހަރަކީ އެކުންފުންޏަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދުނު އަހަރެއް ކަމަށެވެ. މިހާރު ދެމުންދާ ޚިދުމަތްތައް އަޕްގްރޭޑްކުރެވި މުޅިން އައު ޚިދުމަތްތަކެއް ތައާރަފުކުރެވިފައިވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި 2022 ނިންމާލީ އިތުރު ހިތްވަރަކާއެކުކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އޭނާ ވަނީ މިދިޔަ އަހަރު ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް ތަފްސީލުކޮށްދެއްވާފައެވެ. މިގޮތުން ސަބްމެރިން ކޭބަލް ފުޅާކުރެވުމާއި، މާލެއިން ބޭރުގައި އަޅާފައިވާ ޕީސް ސަބްމެރިން ކޭބަލްގެ މަސައްކަތް މިއަހަރު ނިންމާލެވިފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި 5ޖީ ނެޓްވޯކް މާލެ ސަރަހައްދަށް ފުޅާކުރެވުމާއި، ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ޚިދުމަތް ފުޅާކުރެވުމާއި، އުރީދޫ ނޭޝަންސް ގޭމާރސް ޕްލެޓްފޯމް ލޯންޗުކުރެވުނު ކަމަށާއި އަދިވެސް އިތުރަށް ޚިދުމަތް ރަނގަޅުކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނުކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ފާތިމާ ވިދާޅުވީ ދުނިޔޭގެ އިގްތިސާދަށް ދިމާވި ގޮންޖެހުންތަކާއެކު ވެސް އެކުންފުނިން ކުރި މަސައްކަތްތަކުން ކުންފުނި އިތުރަށް ކުރިއަރައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ރަނގަޅު އައު ޚިދުމަތްތަކެއް ދެވިގެންގޮސްފައިވާކަމަށެވެ. އަދި ކުރިއަށްއޮތްތަނުގައި ވެސް އިތުރު ޚިދުމަތްތައް ތައާރަފުކޮށް ފުޅާކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި މެދުކެނޑުމެއް ނެތި ކަސްޓަމަރުންނަށް ރަނގަޅު އަދި އައު ޚިދުމަތްތަކެއް ދިނުމަށް އެކުންފުނިން އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް