ކ. މާލެ
|
8 މާރޗް 2023 | ބުދަ 22:42
ދުނިޔޭގެ އެންމެ ދުވަސްވ މީހާ ކަމަށް ބެލެވޭ މީހާ
ދުނިޔޭގެ އެންމެ ދުވަސްވ މީހާ ކަމަށް ބެލެވޭ މީހާ
ނިއުސް ފްލެޝް
ދުނިޔޭގެ އެންމެ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހާ
ދުނިޔޭގެ އެންމެ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހާ 128 އަހަރުގައި މަރުވެއްޖެ
 
ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑު ފޮތުގައި، ދުނިޔޭގެ އެންމެ ދުވަސްވީ މީހާގެ ގޮތުގައި ރެކޯޑު ކޮށްފައިވަނީ އެމެރިކާއަށް އުފަން އަންހެނެއް

މުޅި ދުނިޔޭގައިވެސް އުމުރުން އެންމެ ދުވަސްވީ މީހާކަމަށް ބެލެވޭ ދެކުނު އެފްރިކާގެ އަންހެން މީހާ އުމުރުން 128 އަހަރުގައި މަރުވެއްޖެއެވެ.

ގަރުނަކަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ޖޮއާނާ މަޒިބުކޯ މަރުވެފައިވަނީ އޭނާގެ ގޭގައި ބުދަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. އޭނާގެ ހަތް ދަރިން ތިބޭއިރު، އޭނާގެ އާއިލާއިން ބުނެފައިވާގޮތުގައި އޭނާ މަރުވީ ސްޓްރޯކެއް ޖެހިގެން ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑު ފޮތުގައި ދުނިޔޭގެ އެންމެ ދުވަސްވީ މީހާގެ ގޮތުގައި ރެކޯޑުކޮށްފައިވަނީ އެމެރިކާއަށް އުފަން އަންހެނެއް ކަމަށްވާ މާރިއާ ބްރަންޔަސް މޮރޭރާއެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ އުމުރަކީ 115 އަހަރެވެ.

ޖޮއާނާ ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުގެ މޭޔަރު ބޭރުގެ މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވާގޮތުގައި، އެ ސަރަހައްދުގައި ޖޮއާނާއަށްވުރެ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު އުޅޭނެކަމަށް ނުބެލެވެއެވެ. އަދި އޭނާއަށް 128 އަހަރު ފުރިފައިވާ ކަމުގެ ހެތްކެއްގެގޮތުގައި އޭނާގެ އައިޑީކާޑު އެބައޮތް ކަމަށްވެސް މޭޔަރު ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޖޮއާނާގެ ނަން ގިނިސް ވޯލްް ރެކޯޑު ފޮތަށް އެރުވުމަށް މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށްވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެއީ ޖޮއާނާއަށް ލިބެންޖެހޭ ފުރިހަމަ އިހުތިރާމް ހޯދައިދިނުމަށް ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް