ކ. މާލެ
|
9 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 07:50
ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް
ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް
ރޮއިޓާސް
ބާސެލޯނާ
ބާސެލޯނާ އިން އެއްބަސްވުން އައު ކުރުމަށް ހުށަހެޅުމަކީ އުފަލެއް: ޒަވީ
 
ޒަވީ ބުނީ އޭނާ އަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭ ގޮތުގައި ބާސެލޯނާ އަށް ތަށި ކާމިޔާބު ކުރެވިއްޖެ ނަމަ، އެކަން ކުރުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ވަގުތު ކަމަށް ވާނެ ކަމަށް

ބާސެލޯނާ އިން އޭނާ އަށް އައު އެއްބަސްވުމެއް ހުށަހެޅުމަކީ ނުހަނު އުފާވާ ކަމެއް ކަަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް ބުނެފި އެވެ.

ޒަވީ މިހެން ބުނީ ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ޖޯން ލަޕޯޓާ ޒަވީގެ މުސްތަޤުބަލާ މެދު ވާހަކަ ދައްކަވާފައި ވަނިކޮށެވެ. ލަޕޯޓާ ވިދާޅުވީ ބާސެލޯނާ އަށް ސްޕެނިޝް ލީގު ކާމިޔާބު ނުކުރެވުނު ނަމަވެސް، ޒަވީގެ އެއްބަސްވުން އައު ކުރުމަށް ބޭނުންވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އެ ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން ޒަވީ ބުނީ، ބާސެލޯނާއާއެކު އޭނާ ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އައު ކުރުމަށް ކުލަބުން އެދުމަކީ ލިބޭ އުފަލެއް ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ އެއީ އިތުބާރު އޮތް ކަމުގެ ހެތްކެއް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެއްބަސްވުން އައު ކުރުމުގެ ކުރިން ބޭނުންވަނީ ތަށި ކާމިޔާބު ކުރަން ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ އަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭ ގޮތުގައި ބާސެލޯނާ އަށް ތަށި ކާމިޔާބު ކުރެވިއްޖެ ނަމަ، އެކަން ކުރުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ވަގުތު ކަމަށް ވާނެ ކަމަށެވެ. ޒަވީ ބުނީ އޭނާ ބާސެލޯނާ އަށް ހަވާލުވީ ކުލަބުން ހޯދަމުން އައި ކާމިޔާބީތައް ދަމަހައްޓައިދިނުމުގެ އަޒުމުގައި ކަމަށާއި، އޭނާ އަށް ފެންނަނީ އެ މަގުން ކުރިއަށް ދެވޭ މަންޒަރު ކަމަށެވެ.

ޒަވީ އާއެކު ބާސެލޯނާ އިން ވަނީ މި ސީޒަންގެ މިހާތަނަށް ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ އިތުރުން ސްޕެނިޝް ލީގުގައި އެ ޓީމު މިވަގުތު އޮތީ ތާވަލްގެ އެއް ވަނަ މަގާމުގަ އެވެ. ބާސެލޯނާ އިން ސްޕެނިޝް ކޮޕަ ޑެލް ރޭ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި ވާދަކުރަމުން އަންނައިރު، ފުރަތަމަ ލެގުގައި ވާދަވެރި ރެއާލް މެޑްރިޑު ބަލިކޮށް އެ ޓީމުން ވަނީ ފައިނަލްގެ ފުރުސަތު ވެސް ބޮޑު ކޮށްފަ އެވެ. ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕަކީ ޒަވީ ބާސެލޯނާއާ ހަވާލުވި ފަހުން އެ ކުލަބުން ހޯދި ފުރަތަމަ ތައްޓެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް