ކ. މާލެ
|
8 މާރޗް 2023 | ބުދަ 14:37
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު
ރައީސް އޮފީސް
އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުން
ޑިޖިޓަލް މުސްތަގުބަލަކަށް އަންހެނުންގެ ދައުރު ފުޅާކުރަން ޖެހޭ: ރައީސް
 
މި އަހަރުގެ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ ޝިއާރަކީ "ޑިޖިޓަލް އޯލް: އިނޮވޭޝަން އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ ފޯ ޖެންޑާ އިކުއެލިޓީ"
 
ޑިޖިޓަލް މުސްތަގުބަލެއް ބިނާކުރުމަށް އަންހެނުންގެ ދައުރު މުހިންމު ކަމަށް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައި
 
މިންތީގެ ތަފާތުކުރުންތައް ނިމުމަކަށް ގެންނަން ޖެހޭ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި

ޑިޖިޓަލް މުސްތަގްބަލަކަށް އަންހެނުންގެ ދައުރު ފުޅާކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބައިނަލްއަގުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ރައީސް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ޑިޖިޓަލް މުސްތަގުބަލެއް ބިނާކުރުމަށްޓަކައި އެ ދާއިރާއިން އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުން މުހިންމު ކަމަށެވެ. އަދި އަންހެނުންގެ ދުވަހަކީ މުޖުތަމައު ބާރުވެރިކޮށް ހަރުދަނާކުރުމުގައި އަންހެނުން އަދާކުރާ ދައުރު ހަނދާންކުރާ ދުވަހެއް ކަމަށެވެ. ރައީސް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ޑިޖިޓަލް މުސްތަގުބަލެއް ބައްޓަން ކުރުމަށްޓަކައި ޑިޖިޓަލް ދާއިރާގައި ހުރި މިންތީގެ ތަފާތުކުރުންތައް ނިމުމަކަށް ގެންނަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް މާޗްމަހުގެ 8ވަނަ ދުވަސް ފާހަގަކުރަމުން ދަނީ ބައިނަލްއަގުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައެވެ. މި އަހަރުގެ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ ޝިއާރަކީ "ޑިޖިޓަލް އޯލް: އިނޮވޭޝަން އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ ފޯ ޖެންޑާ އިކުއެލިޓީ"އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް