ކ. މާލެ
|
8 މާރޗް 2023 | ބުދަ 07:23
މުސްތަފާ ސީލޭ
މުސްތަފާ ސީލޭ
ޓްވީޓަރ
އައިވަރީ ކޯސްޓު
ފުޓުބޯޅަ ކުޅެން ހުއްޓާ އައިވަރީ ކޯސްޓުގެ މުސްތަފާ ސީލޭ މަރުވެއްޖެ
 
އޭނާ މަރުވެފައި ވަނީ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ ފަހުން ކަމަށް މީޑިއާ ތަކުގައި ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފަ

އައިވަރީ ކޯސްޓަށް ނިސްބަތްވާ ޒުވާން ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ މުސްތަފާ ސީލޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

އުމުރުން 21 އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިޔާ މަރުވީ އާދިއްތަ ދުވަހު ރޭސިން ކުލަބް އިން ސޮލް އެފްސީއާ ދެކޮޅަށް ޑޮމެސްޓިކް ލީގު އެކެއްގައި ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިންނެވެ. ދަނޑު މަތީގައި ހުއްޓާ ދިމާވި ޞިއްހީ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އޭނާ ވަނީ ދަނޑު މައްޗަށް ވެއްޓިފަ އެވެ. އެއާއެކު އަވަސް ފަރުވާގައި އޭނާ ވަނީ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ. އޭނާ މަރުވެފައި ވަނީ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ ފަހުން ކަމަށް މީޑިއާ ތަކުގައި ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފަ އެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން އޭނާ ކުޅެމުން އައި ކުލަބުން ވަނީ ބަޔާނެއް ވެސް ނެރިފަ އެވެ. އެ ބަޔާނުގައި ބުނީ މި ހިތާމަވެރި ދަނޑިވަޅުގައި އެ ކުލަބުން އޭނާގެ އާއިލާ އަށް ތައުޒިޔާ ފޮނުވާ ކަމަށާއި، އާއިލާ އަށް ހިތްވަރުދޭ ކަމަށެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން އައިވަރީ ކޯސްޓަށް ނިސްބަތްވާ ފުޓުބޯޅަ ލެޖެންޑް ޑިޑިއޭ ޑްރޮގްބާ ބުނީ، މިއީ އެ ޤައުމުގެ ފުޓުބޯޅަ އަށް ހިތާމަވެރި ދުވަހެއް ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ޑްރޮގްބާ ބުނީ، ހަތަރު އަހަރުވުމުގެ ކުރިން އެ ޤައުމުގެ ފުޓުބޯޅައިގެ ތިން ކުޅުންތެރިޔަކު ވަކިވެ ދިޔައީ ކަމަށެވެ. ޑްރޮގްބާ ވަނީ ކުޅުންތެރިންނަށް ދޭން ޖެހޭ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ޞިއްހީ ފަރުވާ ކޮބައިތޯ ވެސް ސުވާލުކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން ލޭގެ ޓެސްޓާއި، އީސީޖީ ކޮބައިތޯ ސުވާލުކޮށް ޑްރޮގްބާ ބުނީ، ކުޅިވަރު ފަރުވާ ލިބޭނީ ކޮން ދުވަހަކުންތޯ އެވެ.

މިހާދިސާއާ ގުޅިގެން އައިވަރީ ކޯސްޓުގެ ފުޓުބޯޅަ އިދާރާ އާއި އެ ޤައުމުގެ އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ ހިތާމަ ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
33%
0%
33%
17%
17%
0%
ކޮމެންޓް