ކ. މާލެ
|
8 މާރޗް 2023 | ބުދަ 07:18
ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ޒަވީ އަދި ރައީސް ލަޕޯޓާ
ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ޒަވީ އަދި ރައީސް ލަޕޯޓާ
ޓްވީޓަރ
ބާސެލޯނާ
ބާސެލޯނާ އިން ޒަވީ އަށް އައު އެއްބަސްވުމެއް ދޭނެ
 
ޒަވީ އަށް އައު އެއްބަސްވުމެއް ހައްގުކަން ފާހަގަ ކުރަމުން ލަޕޯޓާ ބުނީ، ޒަވީއާއެކު ބާސެލޯނާ އަށް ކުރިއަށް ދެވޭނެ ކަމަށް ޤަބޫލު ކުރާ ކަމަށް

ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް އަށް އައު އެއްބަސްވުމެއް އެ ކުލަބުން ދޭނެ ކަމަށް ކުލަބުގެ ރައީސް ޖޯން ލަޕޯޓާ ބުނެފި އެވެ.

ލަޕޯޓާ މިހެން ބުނީ ބާސެލޯނާގައި ޒަވީ ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތާއި، ޒަވީއާއެކު ބާސެލޯނާ އިން ނެރެމުން އަންނަ ނަތީޖާތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. ޒަވީއާއެކު ބާސެލޯނާ އިން މިހާރު ނެރެމުން އަންނަ ނަތީޖާތަކާމެދު ޓީމުގެ ވެރިންނާއި، ރައީސް ލަޕޯޓާ ވެސް ހުރީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަަމަޖެހިފަ އެވެ. އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ލަޕޯޓާ ބުނީ، އޭނާ މިހާރު ވެސް ވިސްނަމުން އަންނަނީ ޒަވީގެ އެއްބަސްވުން އައު ކުރުމުގެ ކަންތަކާ ކަމަށެވެ. އަދި ބާސެލޯނާ އަށް ސްޕެނިޝް ލީގު ކާމިޔާބު ނުކުރެވުނު ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް، ބޭނުންވަނީ ޒަވީގެ އެއްބަސްވުން އައު ކުރުމަށް ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ލަޕޯޓާ ބުނީ ޒަވީ ބޭނުންވަނީ އެންމެ ފުރަތަމަ ސްޕެނިޝް ލީގު ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ކަމަށާއި، ޒަވީ ޤަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި މިއީ އަދި އެއްބަސްވުން އައު ކުރަންވީ ވަގުތު ނޫން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ޒަވީ އަށް އައު އެއްބަސްވުމެއް ހައްގުކަން ފާހަގަ ކުރަމުން ލަޕޯޓާ ބުނީ، ޒަވީއާއެކު ބާސެލޯނާ އަށް ކުރިއަށް ދެވޭނެ ކަމަށް ޤަބޫލު ކުރާ ކަމަށެވެ.

ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ކަމާ ޒަވީ ހަވާލުވީ 2021 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އޭނާ އަކީ ކުރިން ބާސެލޯނާގެ ކެޕްޓަން ބޭންޑު އަޅައިގެން ކުޅެ، އެ ޓީމާއެކު ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ވެސް ހޯދާފައިވާ ކުޅުންތެރިޔެކެވެ. ޒަވީ ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވީއިރު އެ ޓީމު އޮތީ ވަރަށް އުނދަގޫ ޙާލަތެއްގަ އެވެ. ނަމަވެސް ޒަވީއާއެކު ބާސެލޯނާ އަށް ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބުނުއިރު، އެ ޓީމުން ވަނީ މި ސީޒަންގެ ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން މި ސީޒަންގެ ސްޕެނިޝް ލީގުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އަންނަ އިރު، އެ ޓީމު އޮތީ ވެސް ލީގު ތާވަލްގެ އެއް ވަނައިގަ އެވެ. ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އިތުރުން ބާސެލޯނާ އިން އަންނަނީ ކޮޕަ ޑެލް ރޭ މުބާރާތުގައި ވެސް ވާދަކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް