ކ. މާލެ
|
7 މާރޗް 2023 | އަންގާރަ 20:57
ވެލާ ބިސް އަޅަން އަރަނީ
ވެލާ ބިސް އަޅަން އަރަނީ
ވަޔަން
ވެލާ ބިސް އަޅަން އެރުން
އިންޑިޔާގެ ބީޗަކަށް، 6 ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ވެލާ ބިސްއަޅަން އަރައިފި
 
މިގޮތަށް ދިމާވެފައިވަނީ، ބިސްއެޅުމަށް އަރާ ވެލާތަކަށް ފަސޭހަވާގޮތަށް، އެކަހެރި ބީޗްތަކެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން

އިންޑިޔާގެ އޮޑިއްސާގެ ގަންޖަމް ޑިސްޓްރިކްޓްގެ ބީޗްތަކަށް މިއަހަރު ހަ ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ، އޮލިވް ރިޑްލީ ކިޔާވައްތަރުގެ ވެލާ، ބިސްއަޅަން އަރާފައިވާކަމަށް ޚަބަރު ލިބެއެވެ. މިއީ މިހާ ގިނަ އަދަދަކަށް ވެލާ ބިސްއަޅަން އެރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އެ ޑިސްޓްރިކްޓްގެ ފޮރެސްޓް އޮފިސަރަކާ ހަވާލާދީ ހިންދޫ ނޫހުގައި ބުނެފައިވާގޮތުގައި މިގޮތަށް ދިމާވެފައިވަނީ، ބިސްއެޅުމަށް އަރާ ވެލާތަކަށް ފަސޭހަވާގޮތަށް އެކަހެރި ބީޗްތަކެއް އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައި ވުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުންނެވެ.

ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އާންމު ގޮތެއްގައި ވެލާ ބިސްއަޅަން އަރާކަމަށް ވަނީ ފެބްރުއަރީ 23އާ މާރޗް 2އާ ދެމެދުގައެވެ. އޮފިޝަލް ވިދާޅުވިގޮތުގައި މިއަހަރު އެހިސާބަށް ގުދުރަތީ ކާރިސާއެއްވެސް އައިސްފައިނުވުމާއި، ބީޗްތަކަށް މާބޮޑު ބަދަލެއް އައިސްފައި ނުވުމަކީވެސް އެހާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ވެލާ އެބީޗްތަކަށް އެރި މައިގަނޑު އެއް ސަބަބެވެ.

މިގޮތަށް އަރާ ބައެއް ވެލާތަކުގައި ފޮރެސްޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ފަރާތުން ފާހަގަވެސް ޖަހައެވެ. ބޭނުމަކީ އެނބުރި އެ ބީޗްތަކަށް އަންނަ ނިސްބަތް ދެނެގަތުމެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ފާހަގަ ޖެހި ވެލާތަކުގެ ތެރެއިން 150 އެއްހާ ވެލާ، މިއަހަރު ހަމަ އެބީޗްތަކަށް އަރާފައިވާކަމަށް އޮފިޝަލުން ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ. އަދި ފާހަގަ ޖެހި ދެ ވެލާ، ސްރީލަންކާއަށާއި އިންޑިޔާގެ ޓެމިލްނާޑޫއަށްވެސް އަރާފައިވެއެވެ. ވެލާގެ ހަރަކާތްތައް ހުންނަގޮތް ދެނެގަތުމަށް އަމާޒުކޮށް ހިންގާ، ފާހަގަ ޖެހުމުގެ ޕްރޮގްރާމް 10 އަހަރަށް ހިންގާނެކަމަށްވެއެވެ.

މިސީޒަންގައި އެޅި ބިސްތައް ވިހާނެކަމަށް ބެލެނީ އެޕްރިލް އަދި މޭ މަހުއެވެ. ބިސްވަޅުތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ޚާއްސަ ފޮރެސްޓް އޮފިސަރުން ތަމްރީންކޮށް، ވަޅުތަކަށް ހިމާޔަތް ދެމުން ދާކަމަށް ޚަބަރު ލިބެއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުވެސް އެހިސާބަށް 5 ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ވެލާ ބިސްއަޅަން އަރާފައިވެއެވެ. 

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
22%
0%
6%
17%
0%
56%
ކޮމެންޓް