ކ. މާލެ
|
7 މާރޗް 2023 | އަންގާރަ 09:25
ސަވާދީއްތަ ދަތުރުގެ ތެރެއިން
ސަވާދީއްތަ ދަތުރުގެ ތެރެއިން
ޓްވިޓަރ
ސަވާދީއްތަ ދަތުރު
ސަވާދީއްތަ ދަތުރު: ގޮއިދޫގެ ސަގާފަތާއި ހުނަރުވެރިކަން ދައްކާލައިފި
 
ކުރިން ޒިޔާރަތްކުރި ރަށްތަކުން ވެސް ފަތުރުވެރިން ވަނީ ތަފާތު އެތައް ކަމެއް ތަޖުރިބާކޮށްފައި
 
ސަވާދީއްތަ ދަތުރުގެ ބައިވެރިން ވަނީ ލަންދޫ އާއި ފެލިވަރުގެ އިތުރުން ޅ. ހިންނަވަރަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައި

ސަވާދީއްތައިގެ ދެ ވަނަ އެޑިޝަންގެ ބައިވެރިންނަށް ގޮއިދޫގެ ސަގާފަތާއި މަސައްކަތްތެރިކަން ދައްކާލައިފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު އެ ރަށުގައި ކުރަމުންދާ އަތްތެރި މަސައްކަތްތަކާއި އެ ރަށުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ސަގާފީ ކަންކަން ދައްކާލުމުގެ އިތުރުން ރަށު ފެންވަރުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ އާސާރުތައް ވަނީ ދައްކާލާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އެ ރަށުގެ އަންހެން ވެރިންގެ އިތުރު މަސައްކަތްތައް ވެސް ވަނީ ދައްކާލާފައެވެ. ސަވާދީއްތައިގެ ދެ ވަނަ އެޑިޝަން ލަންދޫ އިން ފަށާފައި ވަނީ މާރޗް މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުއެވެ.

Advertisement

ސަވާދީއްތަ ދަތުރުގެ ބައިވެރިން ވަނީ ލަންދޫ އާއި ފެލިވަރުގެ އިތުރުން ޅ. ހިންނަވަރަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައެވެ. ކުރިން ޒިޔާރަތްކުރި ރަށްތަކުން ވެސް ފަތުރުވެރިން ވަނީ ތަފާތު އެތައް ކަމެއް ތަޖުރިބާކޮށްފައެވެ.

ޖުމްލަ 14 ޔޮޓާއެކު ކުރިއަށްގެންދާ ސަވާދީއްތަ ދަތުރުގައި 7 ނެޝަނަލިޓީއަކަށް ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ޔޮޓްތައް ބައިވެރިވެއެވެ. ސަވާދިއްތަ ދަތުރުގައި މި ފަހަރު މުޅިން އަލަށް ރާއްޖެ އަށް ރެޖިސްޓަރކޮށްފައިވާ އުޅަނދުތައް ވެސް ބައިވެރިވެއެވެ. މިފަހަރު 9 ރަށަކަށް ދަތުރުކުރެއެެވެ. އެ އެރަށްތަކަކީ ނ. ލަންދޫ، ޅ. ހިންނަވަރު، ބ. ގޮއިދޫ، އއ. ތޮއްޑޫ، އއ. ރަސްދޫ، އއ. އުކުޅަސް، އދ. ދަނގެތި، އދ. ދިގުރަށް އަދި އދ. މާމިނގިލިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
50%
0%
0%
50%
0%
ކޮމެންޓް