ކ. މާލެ
|
7 މާރޗް 2023 | އަންގާރަ 08:03
ސިޓީ އަށް ކުޅޭ އެމެރިކް ލަޕޯޓް: ބާސެލޯނާގެ މިޝަން އަކީ އޭނާ އަތުލައިގަތުން
ސިޓީ އަށް ކުޅޭ އެމެރިކް ލަޕޯޓް: ބާސެލޯނާގެ މިޝަން އަކީ އޭނާ އަތުލައިގަތުން
ގޫގުލް
އެމެރިކް ލަޕޯޓް
ބާސެލޯނާގެ މިޝަން އަކީ "އެމެރިކް ލަޕޯޓް" އަތުލައިގަތުން!
 
ލަޕޯޓް ވިއްކަން ސިޓީންއިން 70 މިލިއަން ޔޫރޯ ކިޔާނެ ކަމަށް ބާސެލޯނާ އަންދާޒާ ކުރޭ

މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްޕޭނުގެ ޑިފެންޑަރު އެމެރިކް ލަޕޯޓް ކޮންމެ ގޮތެއް ހަދާފައި ވެސް ގަތުމަށް ބާސެލޯނާއިން ނިންމައިފި ކަމަށް ސްޕޭނުގެ ނޫސްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

ފްރާންސަށް އުފަން ލަޕޯޓް އަކީ ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ކަމާ ހުއާން ލަޕޯޓާ ހަވާލުވި ފަހުން އެކުލަބުން އެންމެ ބޭނުންވެގެން އުޅޭ ޑިފެންޑަރެވެ. ސަބަބަކީ އޭނާ އަކީ ވާތުފައިން ކުޅޭ ކުޅުންތެރިއަކަށްވެފައި ސެންޓަ ބެކަށް ވާތުފައިން މޮޅަށް ކުޅޭނެ ކުޅުންތެރިއަކު ނެތުމެވެ. މިކަން ކުރުވުމަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް ކުޅެމުން ދިޔަ ސްޕޭނުގެ ޒުވާން ޑިފެންޑަރު އެރިކް ގާސިޔާ މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ގެނަ އެވެ. އެކަމަކު އޭނާ އަށް އެކަށީގެންވާ ކުޅުމެއް ނުދެއްކުނެވެ.

ލަޕޯޓްއާއެކު ސިޓީއިން ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް ބާކީ އޮތީ ދެ އަހަރެވެ. މިހެންވެ އޭނާ ދޫކޮށްލަން ސިޓީން ތައްޔާރުވާ ކަމަށް ވެސް ސްޕޭނުގެ ނޫސްތަކުން ބުނެ އެވެ. ސަބަބަކީ މިހާރު ކޮންޓްރެކްޓް އައުނުކޮށްފިނަމަ އޭނާ ފްރީ ޓްރާންސްފާއެއްގައި ނުވަތަ ނުއަގުގައި ދޫކޮށްލަން ޖެހިދާނެތީ އެވެ.

ލަޕޯޓް ވިއްކަން ސިޓީންއިން 70 މިލިއަން ޔޫރޯ ކިޔާނެ ކަމަށްވެ އެވެ. ސަބަބަކީ ޖަރުމަނުގެ ލައިޕްޒިގަށް ކުޅޭ ކްރޮއޭޝިޔާ ޑިފެންޑަރު ގަވަރޑިއޯލް ގަތުމަށް ސިޓީން މަސައްކަތް ކުރުމެވެ. އޭނާ ވިއްކަން ލައިޕްޒިގުން ކިޔާ އަގު 70މިލިއަނަށް އަރަ އެވެ. މިހެންވެ މި ފައިސާ ހޯފދުމަށްފަހު ހޭދަކުރަން ސިޓީން އިސްކަންދެ އެވެ. ސަބަބަކީ ފައިނޭންޝަލް ފެއާޕްލޭގެ މައްސަލަތަކުން އަރައިގަތުމަށްޓަކަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް