ކ. މާލެ
|
6 މާރޗް 2023 | ހޯމަ 13:25
ރާއްޖޭގެ އުތުރުގެ ކަނޑުތައް ގަދަވާނެ
ރާއްޖޭގެ އުތުރުގެ ކަނޑުތައް ގަދަވާނެ
ރާއްޖެއެމްވީ
މޫސުން
ދުވާލުގެ ވަގުތު ބޮޑު ބަޔަކަށް ވިއްސާރަ ކުރާނެ
 
ބޯކޮށް ވާރޭވެހުމާއެކު ގުގުރާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ

މިއަދުގެ ހަވީރު 6 އާއި ހަމައަށް ރާއްޖޭގެ ބޮޑުބަޔަކަށް ވިއްސާރަކުރާނެ ކަމަށް މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނެފިއެވެ.

މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ވަނީ ހއ. އަތޮޅުން ފެށިގެން އދ އަތޮޅަށް ވައިޓް އެލަރޓްވެސް ނެރެފައެވެ. އެ އިދާއިރާއިން މި ސަރަހައްދަށް ވައިޓް އެލަރޓް ނެރެފައިވަނީ މެންދުރު 1:00ން ފެށިގެން ހަވީރު 6:00 އާއި ހަމައަށެވެ.

މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނީ މި ސަރަހައްދަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހުމާއެކު ގުގުރާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

މި ދުވަސްވަރު ދެކުނު އަތޮޅުތަކަށް ވާރޭ ވެހޭ މިންވަރު، މިދުވަސްވަރަށް އާންމުކޮށް ވެހޭ ވަރަށްވުރެ މަދުވާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ. ނަމަވެސް މެދުރާއްޖެތެރެއާއި އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކަށް މިދުވަސްވަރަށް އާންމުކޮށް ވެހޭވަރަށް ވާރޭ ވެހުން އެކަށީގެންވެއެވެ.

މި ދުވަސްވަރު ދެކުނު އަތޮޅުތަކުގެ ފިނިހޫނުމިން އާންމު މިންގަނޑުގަށް ވުރެ ކުޑަތަންކޮޅެއް މަތިވުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ނަމަވެސް މެދުރާއްޖެތެރެއާއި އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކުގެ ފިނިހޫނުމިން އާންމުމިންގަނޑުގައި ހުންނާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް