ކ. މާލެ
|
5 މާރޗް 2023 | އާދީއްތަ 20:20
އިންޓަމިލާނުގެ ފޯވަޑް ލޮމެލޫ ލުކާކޫ: އޭނާގެ ކުޅުމާމެދު އިންޓަ ހިތްހަމަނުޖެހޭ
އިންޓަމިލާނުގެ ފޯވަޑް ލޮމެލޫ ލުކާކޫ: އޭނާގެ ކުޅުމާމެދު އިންޓަ ހިތްހަމަނުޖެހޭ
ގޫގުލް
އިންޓަމިލާން
އިންޓަމިލާން ބޭނުމީ ލުކާކޫ ފޮނުވާލަން، ޗެލްސީގައި ޖާގައެއްނެތް!
 
603 މިނިޓް ކުޅެގެން ޖެހުނީ އެންމެ ތިން ގޯލު

އިންޓަމިލާނުން ބޭނުންވަނީ ބެލްޖިއަމްގެ ބިޔަ ފޯވަޑް ރޮމެލޫ ލުކާކޫ މިސީޒަނަށް ފަހު އެނބުރި ޗެލްސީ އަށް ދޫކޮށްލަން ކަމަށް އިޓަލީގެ ނޫސްތަކުން ބުނަން ފަށައިފި އެވެ.

ލުކާކޫ އަކީ މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން 115 މިލިއަން ޔޫރޯ އަށް އިންޓަމިލާނުން ޗެލްސީ އަށް ދިޔަ ކުޅުންތެރިއެކެވެ. އެކަމަކު އެ ކުލަބާ މައްސަލަޖެހި އަލުން ބުނެކިޔައިގެން އޭނާ އިންޓައަށް ބަދަލުވީ މި ސީޒަނުގަ އެވެ.

Advertisement

ނަމަވެސް އޭނާގެ ކުޅުމާމެދު އިންޓަ މިހާރު ހިތްހަމައެއް ނުޖެހެ އެވެ. މި ސީޒަނުގައި މިހާތަނަށް އޭނާ ސްޓާޓް ކުރީ އެންމެ ހަތް މެޗުގަ އެވެ. ޖުމުލަ 603 މިނިޓް ކުޅެގެން ޖެހުނީ އެންމެ ތިން ގޯލެވެ. މިއީ އިންޓަމިލާނުގައި 2019 އިން 2021 އަށް ކުޅުނުއިރު ގިނަ ގޯލުތަކެއް ޖެހި ލުކާކޫއާމެދު އެކުލަބުން ހިތްހަމަނުޖެހޭ އެއް ސަބަބެވެ.

ދެ ވަނަ ސަބަބަކީ ގާތްގާތުގައި އަނިޔާވުމާއި އޭނާގެ ފިޓްނަސް ދަށްވުމެވެ. އުމުރުން 30 އަހަރު ފުރެމުންދާއިރު އޭނާގެ ކުޅުން ރަނގަޅު ނުވެއްޖެނަމަ އިންޓައޮތީ އޭނާގެ ބެލެނެވެރި ކުލަބު ކަމަށްވާ ޗެލްސީއަށް ކުޅުންތެރިޔާ ފޮނުވާލަން ތައްޔާރުވެގެންނެވެ. އަނިޔާގައި ހުރެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ވޯލްޑްކަޕަށްދިޔަ ނަމަވެސް ލުކާކޫ ފެނުނީ ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ނަގާލައި ރަނގަޅަށް ނުކުޅެވުނު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
50%
0%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް