ކ. މާލެ
|
2 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 13:43
މަގޫދޫ ބިން ހިއްކަން ފެށުން
މަގޫދޫ ބިން ހިއްކަން ފެށުން
އެމްޓީސީސީ
މަގޫދޫ އެއަރޕޯޓުގެ މަސައްކަތް
މަގޫދޫ އެއަރޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ނިންމައި ރައްޔިތުންނާ ހަވާލުކުރެވޭނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ އޮގަސްޓުގެ ނިޔަލަށް: އާޒިމް
 
ޑިސެމްބަރު މަސް ތެރޭގައި މަސައްކަތް މޮބިލައިޒްކޮށްފައިވާކަމަށާއި، މިހާރު 50 އިންސައްތަ ހިއްކާ ނިމިފައިވާކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވި
 
މިއީ އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ޑޮމެސްޓިކް އެއަރޕޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރާ އެއާޕޯޓެއް

ފ.މަގޫދޫ އެއަރޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ނިންމައި ރައްޔިތުންނާ ހަވާލުކުރެވޭނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ އޮގަސްޓުގެ ނިޔަލަށްކަމަށް އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޑިސެމްބަރު މަސް ތެރޭގައި މަސައްކަތް މޮބިލައިޒްކޮށްފައިވާކަމަށާއި، މިހާރު 50 އިންސައްތަ ހިއްކާ ނިމިފައިވާކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އާޒިމް ވިދާޅުވީ އިތުރަށް 50 އިންސައްތަ ސަރަހައްދެއް ހިއްކަންޖެހޭ ކަމަށާއި، އެމްޓީސީސީގެ ޓީމުން ރާވަމުންދަނީ ހިއްކަމުންދާއިރު ރަންވޭގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރެވޭނެ ގޮތަށް ކަމަށެވެ.

Advertisement

އެންމެ ގިނަ ވަގުތު ނަގަނީ ބިން ހިއްކުމަށާއި، އިމާރާތްތައް އެޅުމަށްކަން އާޒިމް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން ދެ އިމާރާތެއް އަޅަންޖެހޭކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ. އެއީ ފަޔަރ ބިލްޑިންގއާއި ޓަރމިނަލް ބިލްޑިންގް އެވެ.

މި މަސައްކަތް އޮގަސްޓުގެ ނިޔަލަށް އެއްކޮށް ނިންމައި އެއަރޕޯޓު ހުޅުވޭ ވަރަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށްވެސް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ބޮޑު ޗެލެންޖެއް އޮތީ ބިން ހިއްކުމަށް. ނަމަވެސް ޖުލައި މެދުތެރެއަށް މި މަސައްކަތް ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރެވޭ، މުޅި އެއަރޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ނިންމައި ރައްޔިތުންނާ ހަވާލުކުރެވޭނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ އޮގަސްޓުގެ ނިޔަލަށް
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް

ފ. މަގޫދޫ ބިން ހިއްކާ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، 17 ހެކްޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގެ ބިން ހިއްކުމާއި، އެއަރޕޯޓް ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި 30.8 ހެކްޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގެ ބިން ޖުމްލަ 47.8 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކާނެއެވެ. މީގެއިތުރުން 3339 މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ރިވެޓްމެންޓް ޖެހުމާއި، 90 މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ގްރޮއިން ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިގެންދާނެއެވެ. މި މަޝްރޫއަކީ 206.88 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫޢެކެވެ.

އެއާޕޯޓު އެޅުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އެއްބަސްވުމުގައި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއާއި ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީ އާ ދެމެދު ސޮއިކޮށްފައިވަނީ 2022 އޮކްޓޯބަރު 19 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ޑޮމެސްޓިކް އެއަރޕޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރާ މަގޫދޫ އެއަރޕޯޓް މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން 1500 މީޓަރު ދިގު 30 މީޓަރު ފުޅާ ރަންވޭއެއް ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
50%
0%
17%
17%
17%
ކޮމެންޓް
2 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 14:08
މަގޫދޫ
ٱلْحَمْدُ لِلّٰهِ‎