ކ. މާލެ
|
1 މާރޗް 2023 | ބުދަ 18:53
ގްރީސްގައި 2 ރޭލު ޖެހިފައި
ގްރީސްގައި 2 ރޭލު ޖެހިފައި
ބީބީސީ
ގްރިސްގައި ދެރޭލު ޖެހުން
ގްރީސްގައި ދެ ރޭލު ޖެހުމުގެ ސަބަބުން 36 މީހުން މަރުވެއްޖެ
 
މި ހާދިސާގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު އަދި އިތުރު ވާނެ ކަމަށް ފަޔަރ ޑިޕާޓްމަންޓުން ބުނެފައިވޭ

ގްރީސްގައި ފަސިންޖަރުން އުފުލާ ރޭލަކާއި މުދާއުފުލާ ރޭލެއް ޖެހުމުގެ ސަބަބުން 36 މީހުން މަރުވެއްޖެއެވެ. އެގައުމުގެ ގަޑިން ރޭ ހަތްގަޑި ތިރީސް އެހާކަންހާއިރު ހިނގި މި ހާދިސާގައި މަރުވި މީހުންގެ އިތުރުން 66 މީހަކަށް ވަނީ ތަފާތު އަނިޔާތައް ލިބިފައެވެ. މީގެ ތެރެއިން ހަ މީހަކަށް ފަރުވާ ދެމުން އަންނަނީ އިންޓެންސިވް ކެއަރގައެވެ.

މިހާދިސާ ހިނގުމާ ގުޅިގެން ގްރީކް ސަރުކާރުން މިހާރު ވަނީ ހިތާމަ ފާޅުކުރުމުގެ ތިންދުވަސް އިއުލާން ކޮށްފައެވެ. ހުރިހާ ރަސްމީ އިހުތިފާލްތައް ކެންސަލްކޮށް، އަދި ދިދަ ވަނީ ބައި ދަނޑިއަށް ތިރިކޮށްފައެވެ.

މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ރޭލްވޭގެ ސްޓޭޝަން-މާސްޓަރ ވަނީ މިހާރު ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. އަދި އޭނާގެ ފަރުވާ ކުޑަކަމުން ބަޔަކު މަރުވާން ދިމާވެފައިވުމުން ވަނީ އެކަމުގެ ދައުވާ އުފުލާފައެވެ.   

ރޭލު ޖެހުނު ތަނުގައި މީހުން ސަލާމަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ - ބީބީސީ

ސަލާމަތްވި ބައެއް މީހުން ކިޔައިދީފައިވާގޮތުގައި ދެ ރޭލު ޖެހުމާއެކު އިވުނީ ދޮރުތަކާ ކުޑަދޮރުގެ ބިއްލޫރި އެއްފަހަރާ ތެޅުނު އަޑެވެ. އަދި އެވަގުތު މީހުން ބިރުން ހަލޭއްލަވަން ފަށާފައި ވެއެވެ. އެއާއެކު އިރުކޮޅެއް ފަހުން ރޭލު ހުއްޓުމަކަށް ގެނައެވެ. އޭރު އެއްބައިގައި ވަނީ އަލިފާންވެސް ރޯވެފައެވެ. މީހުން ކިޔައިދިން ގޮތުގައި ގިނަ މީހުންނަށް ވަރަށް އަވަހަށް ރޭލުން ބޭރަށް ނުކުމެވޭ ގޮތް ވިއެވެ. ނޫންނަމަ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިއަށްވުރެ ގިނަވީހެވެ.

ޖެހުނު ދެ ރޭލުގެ ތެރެއިން ފަސިންޖަރުން އުފުލާ ރޭލުގައި 350އްހާ މީހުން ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔަކަމަށާއި، އޭގެ ތެރޭގައި ގިނައިން ހިމެނެނީ ޒުވާނުން ކަމަށް ރޮއިޓަރސްއިން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވެއެވެ. ރޭލުޖެހުމުގެ ހާދިސާ ހިނގި ތެސަލޮނީކީއަކީ ގިނަ ކޮލެޖް ތަކަކާއި ހައި ސްކޫލްތަކެއް ހުންނަ ހިސާބަކަށް ވުމާއެކު، މި ޒުވާނުންނަކީ ގްރީސްގައި ފާހަގަކުރާ ޚާއްސަ ޗުއްޓީއަކަށް އަމިއްލަ ރަށަށް ދިއުމަށްފަހު އެނބުރި ދިޔަ ކުދިން ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

ތެސަލޮނީކީގެ ރީޖަނަލް ސަރުކާރުން ބުނެފައިވާގޮތުގައި ދެރޭލުވެސް ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔައީ ވަރަށް ބާރު ސްޕީޑްގައެވެ. އެހެން ކަމާއެކު ޖެހުނީ ވަރަށްވެސް ބާރަށް ކަމަށާއި، ޖެހުމާއެކު ދެ ރޭލުގެވެސް ފުރަތަމަ ބުރި އެއްކޮށް ފުނޑުފުނޑުވެފައި ވާކަމަށް ބުނެފައި ވެއެވެ.

މި ހިތާމަވެރި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ގްރީސްގެ ރައީސް ކެތަރީނާ ވަނީ މޯލްޑޯވާއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދެވި ދަތުރުފުޅެއް ކުރުކޮށްލެއްވުމަށްފަހު އެނބުރި ގައުމަށް ވަޑައިގެންފައެވެ.

ފަހުގެ ޚާބަރުތައް ބުނާގޮތުގައި މިހާދިސާގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވާނެ ކަމަށް ފަޔަރ ޑިޕާޓްމަންޓުން ބުނެފައި ވެއެވެ. އަދިވެސް ބައެއް ބައިތަކުގެ އެތެރެ ރަނގަޅަށް ނުބެލޭ ކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، ރޯވި ބައިތަކުގައި ތިއްބައި، ފިހިގެން މަރުވި މީހުން ދެނެގަންނަން ވެސް އުނދަގޫ ވެފައިވާ ކަމަށް ފަޔަރ ޑިޕާޓްމަންޓުން ބުނެފައި ވެއެވެ. ކެރޭނުތައް ގެނެސް މިހާރު ދަނީ ވެއްޓިފައިވާ ރޭލުގެ ބައިތައް ނަގައި ދުރަށް ޖައްސަމުންނެވެ. އަދި އިތުރުބަޔަކު ތިބިތޯ ހޯދާފައިވެއެވެ.

ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވުނު މީހުންގެ އަދަދުވެސް މިހާރު ވަނީ 72ށް އަރާފައެވެ.   

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
50%
50%
0%
ކޮމެންޓް