ކ. މާލެ
|
2 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 09:13
އާސެނަލްގެ ކޯޗު އާޓެޓާ އާއި ޗެލްސީގެ ކޯޗު ޕޮޓާ (ކ)
އާސެނަލްގެ ކޯޗު އާޓެޓާ އާއި ޗެލްސީގެ ކޯޗު ޕޮޓާ (ކ)
ބީބީސީ
ޗެލްސީ
އާޓެޓާގެ ނަސޭހަތެއް ޗެލްސީގެ ކޯޗަށް!
 
ހާލަތު ބަދަލުކުރެވޭނީ ނަތީޖާ ރަނގަޅުކޮށްގެން: އާޓެޓާ

ނަތީޖާ ރަނގަޅުކޮށްފިނަމަ މިހާރު އަމާޒުވަމުންދާ ފާޑުކިޔުންތައް މުޅިން މަޑުޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނެ ޗެލްސީގެ ކޯޗު ގްރެހަމް ޕޮޓާއަށް އާސެނަލްގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ ނަސޭހަތްތެރިވެއްޖެ އެވެ.

އާސެނަލް މިވަގުތު އޮތީ އިނގިރޭސި ލީގުގެ އެއްވަނާގައި ފަސް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑަކާއެކުގަ އެވެ. ނަމަވެސް އާޓެޓާ އަކީ އޭނާ ހަވާލުވި ސީޒަނުގައި ދިމާވި ދެރަ ނަތީޖާތަކުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިއުން އަމާޒުވި ކޯޗެވެ. ސަޕޯޓަރުންގެ ނުރުހުމާ ވެސް ކުރިމަތިލާން ޖެހުނެވެ. މަގާމުން ވަކިކޮށްފާނެ ކަމަށް ހީކުރެވުނު ފަހަރުތައް ވެސް ދިޔަ އެވެ.

Advertisement

ނަމަވެސް އާސެނަލްގެ މެނޭޖްމަންޓުން އާޓެޓާ އަށް ނަތީޖާ ބަދަލުކުރަން ފުރުސަތު ދިނުމުން ތިން ވަނަ ސީޒަނުގައި އޭނާގެ ޓީމުން މިހާރު މިސްރާބުޖަހާފައިވަނީ ޕްރެމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކަމާ ދިމާއަށެވެ.

މިކަމަށް އިޝާރާތްކޮށް އާޓެޓާ ބުނީ ޕޮޓާ އަށް މިހާރު އަމާޒުވަމުންދާ ފާޑުކިއުންތަކަށް ނިމުމެއް ގެނެވޭނީ ހަމައެކަނި ނަތީޖާއިން ކަމަށެވެ.

ޓީމުގެ ވެރިން ވެސް، ކުޅުންތެރިން ވެސް ސަޕޯޓަރުން ވެސް ހަމައަކަށް އެޅޭނެ ނަތީޖާ ރަނގަޅުވާ ހިސާބުން. އެ ހިސާބަށް ދިއުމަށް ހިތްވަރުކުރަންޖެހޭނެ. ޗެލްސީގައި އޮތީ ވަރަށް ރަނގަޅު ސްކޮޑެއް. ވަގުތު ބޭނުންވާނެ. އެކަމަކު ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތްކޮށްގެން ނަތީޖާތައް ބަދަލުކުރެވިދާނެ
އާސެނަލްގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ

ޕޮޓާ އަށް މިހާތަނަށް 15 މެޗުގެ ތެރެއިން ޓީމު މޮޅުކޮށްދެވުނީ އެންމެ ދެ މެޗުންނެވެ. މިހެންވެ އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ސަޕޯޓަރުން ފިއްތަމުންދިޔަ ނަމަވެސް ޗެލްސީގެ ވެރިން ތިބީ ކޯޗަށް ވަގުތުދީގެންނެވެ. އަދި ޕޮޓާ ވެސް މިސާލެއްގެ ގޮތުން ދައްކަމުންދަނީ އާސެނަލް މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ނެރުނު ދެރަ ނަތީޖާއެވެ. ވަގުތު ދީގެން ތިން އަހަރުން އާޓެޓާ އާސެނަލް ބަދަލުކޮށްލި ގޮތެވެ. އެކަމަކު ޗެލްސީގެ ސަޕޯޓަރުން ޕޮޓާއަށް އިތުބާރެއް ނުކުރެ އެވެ. އާޓެޓާ އަށް އާސެނަލްގައި އޮތް އިހްތިރާމެއް ވެސް ޗެލްސީގައި ޕޮޓާއަކަށް ނެތެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
57%
0%
0%
29%
14%
0%
ކޮމެންޓް