ކ. މާލެ
|
27 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހޯމަ 07:28
ތޫނު އެއްޗަކުން މީހަކަށް ހަމަލާދިނުން
ތޫނު އެއްޗަކުން މީހަކަށް ހަމަލާދިނުން
އެމްވީކްރައިސިސް
ޒުވާނަކު މަރާލުން
ވަޅިޖަހައި ޒަހަމްކޮށްލި ޒުވާނާ މަރުވެއްޖެ: އައިޖީއެމްއެޗް
 
ފިހާރަ ތެރެއަށް އޭނާ ވަނީ ބަޔަކު މީހުން އޭނާ ހޯދަން އަންނާތީ ފިލަން ވެގެން
 
އޭނާ މަރުވެފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 6:45 ގައި

ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ މާފަންނު ފިހާރައެއްގެ ތެރެއަށް ވަދެ ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލި ޒުވާނާ މަރުވެއްޖެއެވެ.

އޭނާ މަރުވެފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 6:45 ގައެވެ. އެކަން އައިޖީއެމްއެޗުން ކަށަވަރު ކޮށްދެއެވެ. އޭރު އެ ޒުވާނާއަށް ފަރުވާ ދެމުން ދިޔައީ އައިޖީއެމްއެޗްގެ އައިސީޔޫގައި ވެންޓިލޭޓަރުގައި ބާއްވައިގެންނެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ 09:20 ހާއިރު މާފަންނުގައި ހުންނަ ކްރާސާ ނަމަކަށް ކިޔާ ފިހާރައެއްގެ ތެރެއަށް ވަދެ, ވަޅި ޖަހައި ޒަހަމްކޮށްލާފައިވަނީ 30 އަހަރުގެ ޒުވާނެއްކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ. އެނގިފައިވާގޮތުގައި އެ ފިހާރަ ތެރެއަށް އޭނާ ވަނީ ބަޔަކު މީހުން އޭނާ ހޯދަން އަންނާތީ ފިލަން ވެގެންނެވެ. ނަމަވެސް އެ ފިހާރަ ތެރޭގައި އޭނާ ހުއްޓައި ދެ މީހަކު އައިސް އޭނާއަށް ވަޅިން ހަމަލާދިނެވެ.

އޭގެ ތެރެއިން އެކަކު މިހާރު ފުލުހުން ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.

ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ތޫނު ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން މިހާރު ހިންގަމުންދާ ނުރައްކާތެރި މާރާމާރީތަކާއި ވިޔަފާރިތަކަށް ގެއްލުން ދިނުން ގުޅިފައި ވަނީ ހަތަރު ގޭންގަކާއެވެ. އެގޮތުން މި ފަހުން ތޫނު ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން ހިންގަމުންދާ ނުރައްކާތެރި މާރާމާރީތަކާ ގުޅިފައި ވަނީ "ކުޑަހެންވޭރު" އާއި "އެންސީ" ކިޔާ ބަޔަކާކަމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ހަމީދު ރާއްޖެއެމްވީއަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
26%
7%
40%
16%
7%
4%
ކޮމެންޓް
27 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހޯމަ 12:55
ޚަދީޖާ
ހާދަ ދެރަ ކަންތަކޭ މި ހިނގަނީ ހަމަ އެއްގޮތެއް ވެސް ނެތީތަ މިކަންތައް ހުއްޓުވަން؟  ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަނގައިން ނުކިޔާ އަމަލުން ދައްކަން ވެއްޖެ އެއްނުން.
27 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހޯމަ 08:27
ޢަބުދުﷲ
ރައްޔިތުންގެ ސަލާމާއި ރައްކާތެރި ހޯދައިދޭނެ ވެރިއަކު މިގައުމަށް ބޭނުންވޭ ކިތައް މީހުންގެ ފުރާނަތޯ މަގުމަތިން އެދުއްވާލަނީ އަދުލު އިންސާފު ލިބޭނީ ކޮން ދުވަހަކުން ތޯ ؟