ކ. މާލެ
|
22 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުދަ 17:55
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އައްޑޫ ސިޓީގެ އޮޑިޝަންގެ ތެރެއިން
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އައްޑޫ ސިޓީގެ އޮޑިޝަންގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތް
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތް: އޮޑިޝަނުން ހޮވުނު ބައިވެރިންނާއި، ފަނޑިޔާރުން އިޢުލާންކުރުން ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ
 
ހޮވުނު ބައިވެރިންނާއި، ފަނޑިޔާރުންގެ ނަންތައް ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ 09:00 ޖަހާއިރު ރާއްޖެޓީވީން އިޢުލާންކުރާނެ

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ބާއްވާ އެންމެ އަގުބޮޑު ޤުރުއާން މުބާރާތް، "ރަންތާޖު" ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އޮޑިޝަނުން ހޮވުނު ބައިވެރިންނާއި، ފަނޑިޔާރުންގެ ނަންތައް އިޢުލާންކުރުން ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ އޮންނާނެއެވެ.

ބައިވެރިންނާއި ފަނޑިޔާރުންގެ ނަންތައް ރާއްޖެޓީވީން އިޢުލާންކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ 09:00 ޖަހާއިރުއެވެ.

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ބާއްވާ އެންމެ އަގުބޮޑު ޤުރުއާން މުބާރާތް، "ރަންތާޖު" ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އޮޑިޝަންގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ހޮވާ 20 ބައިވެރިން މިހާރު ވަނީ ހޮވާފައެވެ.

މުބާރާތުގެ އޮޑިޝަންގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 20 ފަރާތް ހޮވުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަަށްދިޔައީ، މުބާރާތުގައި ކިޔެވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ ކިޔެވުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބެއްލެވުމަށްފަހުގައެވެ.

Advertisement

މުބާރާތުގެ އޮޑިޝަންތައް ނިންމާލީ ޖުމުލަ 111 ބައިވެރިންނާ އެކުގައެވެ. 3 ލައްކަ ރުފިޔާގެ އިނާމަކާއެކު ކުރިއަށްގެންދާ މި މުބާރާތުގެ އޮޑިޝަންތައް ރާއްޖޭގެ 6 ސަރަޙައްދެއްގައި ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ފަހު އޮޑިޝަން ބާއްވާފައި ވަނީ މާލޭ ސިޓީގައެވެ. މާލެ ފިޔަވައި، އޮޑިޝަން ބާއްވާފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ، ގދ. ތިނަދޫ، ދ. ކުޑަހުވަދޫ، ބ. އޭދަފުށި، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި މި ފަސް ސަރަޙައްދެވެ.

މި މުބާރާތުގެ އޮޑިޝަންގައި ފަނޑިޔާރުންގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ފުންނާބު އުސް 10 ޤާރީން ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާފައެވެ. އޮޑިޝަންތަކުގައި ފަނޑިޔާރުކަން ކުރައްވާފައި ވަނީ އެކި ސަރަޙައްދުތަކަށް ބަހާލައިގެން، ކޮންމެ ސަރަޙައްދެއްގައި 3 ފަނޑިޔާރުންނެވެ.

މި މުބާރާތަކީ ރާއްޖެ ޓީވީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް، އަދި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން ބާއްވާ މުބާރާތެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް