ކ. މާލެ
|
21 ފެބްރުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 16:30
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރާއްޖެއެމްވީ
އާރަށު މައްސަލަ
ޔާމީންގެ ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ކުރަން ހުށަހަޅައިފި
 
ވ އާރަށު ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ޔާމީނު މައްޗަށް 11 އަހަރަށް ޖަލަށް ލައި، 5 މިލިއަން ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާކޮށް ހުކުމްކޮށްފައިވޭ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ ޖަލު ހުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

މިކަން އެމަނިކުފާނުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އަބްދުﷲ ސިޔާޒު ވަނީ ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވާފައެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދެ ހުކުމެއް އިއްވާފައިވާއިރު ދެ ފަހަރުވެސް ގަބޫލުކުރަން ދަތި ގޯސްތައް ގާޒީ ހެއްދެވިކަމަށެވެ. އަދި އެއީ އެއްވެސް ގާނޫނީ ހަމައެއް ނެތް ސިޔާސީ ދައުވާއެއް ކަމަށާއި ކާމިޔާބު ލިބޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ވ. އާރަށު ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ޔާމީނު 11 އަހަރަށް ޖަލަށް ލައި، 5 މިލިއަން ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށް އެ ކޯޓުގެ އިސްގާޒީ އަހުމަދު ޝަކީލު ޙުކުމް ކުރައްވާފައިވަނީ މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

Advertisement

ޔާމީނުގެ އިތުރުން އާރަށު މައްސަލައިގައި ޔޫސުފް ނަޢީމަށް ވެސް ދައުވާ ކުރިއެވެ. އެގޮތުން އާރަށު ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ޔޫސުފް ނައީމަށް ކޮށްފައިވަނީ ރިޝްވަތު ދިނުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއެވެ. އެ ދައުވާ ސާބިތުވެ، އޭނާ 3 އަހަރާއި، 2 މަހާއި 12 ދުވަހަށް ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ ޙުކުމް ކޮށްފައެވެ. އެ ޙުކުމް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް 60 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ލިބެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް