ކ. މާލެ
|
19 ފެބްރުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 11:21
ރައީސް ޞާލިހުގެ ވަފުދުން ގާސިމާ ބައްދަލުކުރެއްވުން --
ރައީސް ޞާލިހުގެ ވަފުދުން ގާސިމާ ބައްދަލުކުރެއްވުން --
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023
ރައީސް ޞާލިހުގެ ވަފުދެއް ގާސިމްގެ އަރިހަށް
 
ރައީސް ޞާލިހުގެ ވަފުދުން ގާސިމާ ބައްދަލުކުރެއްވި ބޭނުން ސާފެއް ނުވޭ

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް އަދި ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ވަފުދެއް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރުކަން ވެސް ކުރައްވާ ގާސިމްއާ މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު މުހައްމަދު އަސްލަމާއި ރައީސް ސާލިހުގެ ކޮއްކޯފުޅު، އަދި ހުޅުމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ނިޔާޒު އދ. އަތޮޅު ސަން އައިލެންޑަށް ހޮނިހިރު ދުވަހު ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ރައީސް ސާލިހުގެ ވަފުދުން ގާސިމާއެކު ބައްދަލުކުރެއްވި ނަމަވެސް އެ ކަމާ ގުޅޭ އެއްވެސް ތަފްސީލެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ވެސް އަދި ރައީސް ޞާލިހުގެ ފަރާތުން ވެސް އެ ކަމާ ވާހަަކައެއް ނުދައްކައެެވެ.

އަސްލަމް އާއި ނިޔާޒް ގާސިމާއެކު ފަރިއްކުޅުއްވަން ފެއްޓެވުމުގެ ކުރިން ނަންގަވައިފައިވާ ފޮޓޯއެއް ވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވާން ފަށައިފައެވެ. ރައީސް ޞާލިހުގެ ވަފުދެއް ގާސިމާ ބައްދަލުކުރައްވާފައިވާއިރު ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 9ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އެހެން ޕާޓީތަކާއެކު ކޯލިޝަން ހެދުމުގެ ބާރު އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުން ވަނީ އެ ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް ރައީސް ޞާލިހަށް ދީފައެވެ.

ބެލެވޭ ގޮތުގައި ގާސިމާ ބައްދަލުކުރައްވައި ރައީސް ޞާލިހުގެ ވަފުދުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވީ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ކޯލިޝަން ހެދުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވުމަށް ޓަކައި އެހެން ޕާޓީތަކުގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާނެ ކަމަށް ރައީސް ޞާލިހުގެ ކެމްޕޭނުގައި އަބަދުވެސް އަންނަނީ ވިދާޅުވަމުންނެވެ. އަދި އެ މަނިކުފާނުގެ ވިސްނުންފުޅު ހުރީ ދެވަނަ ބުރަކަށް ނުގޮސް އެއްބުރުން އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވުމަށެވެ.

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އަމަލު ކުރައްވާނެ ގޮތެއް ގާސިމް އަދި ނުނިންމަވައެވެ. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ނިންމުން އެނގޭނީ މި މަހުގެ 25،24 ގައި ބާއްވާ އެ ޕާޓީގެ ކޮންގްރެސްގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް