ކ. މާލެ
|
19 ފެބްރުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 07:33
އެސްޓަން ވިލާގެ ކީޕަރު މާޓިނޭޒް އާއި ކޯޗު އެމެރޭ (ކ)
އެސްޓަން ވިލާގެ ކީޕަރު މާޓިނޭޒް އާއި ކޯޗު އެމެރޭ (ކ)
އޭއެފްޕީ
ޗެލްސީ
ސަޕޯޓަރުން ބޭނުންވަނީ އައު ކޯޗެއް، ޕޮޓާގެ ނަޒަރުގައި ކުށްވެރިއަކީ އޭނާއެއް ނޫން
 
އަހަރެން ރުޅިއައިސްގެން ބުނާކަށްނެތިން އެމީހުންޖަހާ ހިސާބުތައް މުޅިން ގޯސްކަމަށް: ޕޮޓާ

އިނގިރޭސި ކުލަބު ޗެލްސީގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ހިތްހަމަނުޖެހުން ކޮޅުންލައި ކުޅުންތެރިންނާއި ކޯޗަށް ފާޅުގައި މަލާމާތް ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ރޭ ސައުތެމްޓަން އަތުން 1-0 އިން ބަލިވުމުން ޗެލްސީ ވަނީ 31 ޕޮއިންޓާއެކު 10 ވަނަ އަށް ވެއްޓިފަ އެވެ. ކޯޗު ގްރެހަމް ޕޮޓާގެ ކޯޗުކަމުގައި ކުޅުނު 17 މެޗުގެ ތެރެއިން ޗެލްސީ މިހާތަނަށް މޮޅުވެފައިވަނީ އެންމެ ފަސް މެޗުންނެވެ. މިހެންވެ ސަޕޯޓަރުން ވަނީ އޭނާ ނޫން ކޯޗަކު ބޭނުންވާ ކަމަށް މެޗަށް ފަހު އަޑުގަދަކޮށް ބުނަން ފަށައިފަ އެވެ.

ޓީމު ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ޗެލްސީގެ އާވެރިޔާ ޓޮޑް ބޮއެލީ މިހާތަނަށް 600 މިލިއަން ޕައުންޑް ހަރަދުކޮށް މޮޅު ކުޅުންތެރިން ގެނައި ނަމަވެސް އަދި އެދެވޭ ކާމިޔާބީއެއް ނުހޯދެ އެވެ. ރޭގެ މެޗުގައި ސަޕޯޓަރުންގެ ހިތްހަމަނުޖެހުން އެންމެ ބޮޑަށް އަމާޒުވި އެއް ކުޅުންތެރިއަކީ މިޑްފީލްޑަރު މެންސަން މައުންޓެވެ. ޗެލްސީގެ އައު ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިކުރުމާމެދު ވަކިގޮތެއް ނުނިންމައި ހުރި ކުޅުންތެރިޔާ އާއި ދެންތިބި ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން ވެސް މިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅަށް ކުޅެންޖެހޭ ކަމަށް ސަޕޯޓަރުންދެކެ އެވެ.

Advertisement

ޗެލްސީ މިހާރު އޮތް ފޯމަށް ބަލާއިރު މި ސީޒަން ނިމޭއިރު އަންނަ ސީޒަނުގައި ޔޫރަޕުގެ އެއްވެސް މުބާރާތަކުން ޖާގަ ނުލިބިދާނެ ކަމުގެ ބިރު އޮތުމަކީ ވެސް ސަޕޯޓަރުގެ ކަންބޮޑުވުމެކެވެ.

މެޗަށް ފަހު ޕޮޓާ ބުނީ ކުށްވެރިއަކީ އޭނާ ނޫންކަމަށާއި ނަމަވެސް ބަލިވުމުން ސަޕޯޓަރުން ހިތްހަމަނުޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

އަހަންނަށް ޔަގީން އެމީހުންގެ ތެރޭގައި މައްސަލައަކީ އަހަރެން ކަމަށް ދެކޭ މީހުން ތިބޭނެ. އެކަމަކު އެމީހުން ދެކޭގޮތް ރަނގަޅެއްނޫން. އަހަރެން ރުޅިއައިސްގެން ބުނާކަށްނެތިން އެމީހުންޖަހާ ހިސާބުތައް މުޅިން ގޯސްކަމަށް. އަހަރެންގެ ވަޒީފާ އަކީ ދަތި ވަގުތުތަކުގައި ވެސް އަރައިގަތުމަށް ޓީމަށް ހިތްވަރުދީ މަސައްކަތް ކުރުން
ޗެލްސީގެ ކޯޗު ޕޮޓާ

އޭނާ ބުނީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ޖަރުމަނުގެ ބޮރޫޝިޔާ ޑޯޓްމުންޑް އަތުން ބަލިވި މެޗާއި ރޭ ސައުތެމްޓަން އަތުން ބަލިވި މެޗުގައި ވެސް ފުރަތަމަ ހާފުގައި ރަނގަޅަށް ނުކުޅެވުނު ކަމަށެވެ. އަދި ފަހު ހާފުގައި ކުޅުން ރަނގަޅު ކުރި ނަމަވެސް އެއީ ފުދޭ ވަރެއްނޫން ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
17%
17%
50%
17%
0%
0%
ކޮމެންޓް